Nawiązywanie połączenia poprzez Ethernet w sieci lokalnej


Adresy dostępu do produktu

Aby nawiązać połączenie z produktem przy użyciu przeglądarki internetowej, należy mieć przygotowany numer seryjny produktu. Numer seryjny jest częścią adresu dostępu do produktu.

 1. Adres dostępu za pomocą produktów Apple lub produktów z systemem operacyjnym Linux: SMA[numer seryjny].local (np. SMA0123456789.local)
 2. Adres dostępu za pomocą produktów z systemem operacyjnym Windows i Android: https://SMA[Seriennummer] (np.: https://SMA0123456789)

Złącza transmisji danych

W małych lokalnych sieciach określone złącza można stosować bez żadnych ograniczeń. W sieciach przemysłowych zgodę na używanie tych złączy musi ewentualnie wyrazić administrator. Aby zapewnić prawidłowe działanie, połączenie wychodzące do internetu musi umożliwiać używanie następujących złączy adresów URL:

 1. FTP-Push: złącze 21 (FTP)
 2. Aktualizacje: złącze 80 i 443 (http/https) / update.sunnyportal.de
 3. Synchronizacja czasu z portalem Sunny Portal (jeśli nie jest zapewniona przez router): złącze 123 (NTP) / ntp.sunny-portal.com
 4. Transmisja danych: złącze 443 (https/TLS) / ldm-devapi.sunnyportal.com
 5. Interfejs użytkownika: złącze 443 (https/TLS) / ennexos.sunnyportal.com
 6. SMA Webconnect 1.5 i SMA SPOT: złącze 9524 (TCP) / wco.sunnyportal.com

Warunki:

 • Produkt jest połączony za pomocą kabla sieciowego z siecią lokalną (np. poprzez router).

 • Należy stosować protokół IPv4.

 • Dostępne jest urządzenie końcowe (np. komputer lub tablet).

 • Urządzenie końcowe musi znajdować się w tej samej sieci lokalnej co produkt.

 • W urządzeniu końcowym zainstalowana jest jedna z następujących przeglądarek internetowych w najnowszej wersji: Chrome, Edge, Firefox lub Safari.

 • W przeglądarce internetowej jest włączona obsługa protokołu JavaScript.

Sposób postępowania:

 1. Otworzyć przeglądarkę internetową w urządzeniu końcowym, na pasku adresu w przeglądarce wpisać adres dostępu do produktu i nacisnąć przycisk Enter.
 2. Przeglądarka internetowa zgłasza występowanie luki bezpieczeństwa

  Po wprowadzeniu adres IP może pojawić się wskazówka informująca o tym, że połączenie z interfejsem użytkownika nie jest bezpieczne. Firma SMA Solar Technology AG gwarantuje bezpieczeństwo interfejsu użytkownika.

  1. Kontynuować wczytywanie interfejsu użytkownika.
 • Po kilku sekundach otwiera się strona logowania do interfejsu użytkownika.