Diody LED


Dioda LED systemu i dioda LED COM

Diody LED sygnalizują stan pracy oraz stan komunikacji produktu. Nieistotne stany pracy są przedstawiane przy użyciu znaku "-".

Dioda LED systemu

Dioda LED COM

Objaśnienie

Proces uruchamiania

Wył.

Wył.

Brak zasilania lub brak procesu uruchamiania

Świeci się kolorem pomarańczowym

Świeci się kolorem pomarańczowym

Rozpoczyna się proces uruchamiania.

Pulsuje kolorem zielonym

-

Następuje wczytanie interfejsu użytkownika.

Świeci się kolorem zielonym

Świeci się kolorem pomarańczowym

Następuje uruchomienie komunikacji.

Świeci się kolorem czerwonym

Wył.

Trwa proces uruchamiania.

Świeci się kolorem czerwonym (dłużej niż 2 minuty)

Wył.

Błąd podczas procesu uruchamiania.

Świeci się kolorem zielonym

-

Normalna praca

Pulsuje kolorem czerwonym

-

Błąd systemowy

Pulsuje kolorem pomarańczowym

-

Trwa aktualizacja.

Stan komunikacji

-

Pulsuje naprzemiennie w kolorze pomarańczowym i zielonym

Punkt dostępu WLAN jest aktywowany.

-

Pulsuje kolorem zielonym

Nawiązano połączenie ze wszystkimi urządzeniami.

-

Pulsuje kolorem pomarańczowym

Zakłócone połączenie z portalem Sunny Portal.

-

Świeci się kolorem pomarańczowym

Zakłócone połączenie z co najmniej 1 urządzeniem.

-

Świeci się kolorem czerwonym

Zakłócone połączenie ze wszystkimi urządzeniami.

Przycisk funkcyjny

Pulsuje naprzemiennie w kolorze pomarańczowym i zielonym

Wył.

Przycisk funkcyjny był przytrzymany krócej niż 5 sekund.

Pulsuje naprzemiennie w kolorze pomarańczowym i zielonym

Świeci się kolorem zielonym

Przycisk funkcyjny był przytrzymywany między 5 sekundami a 10 sekundami.

Pulsuje naprzemiennie w kolorze pomarańczowym i zielonym

Świeci się kolorem pomarańczowym

Przycisk funkcyjny był przytrzymywany między 10 sekundami a 15 sekundami.

Pulsuje naprzemiennie w kolorze pomarańczowym i zielonym

Świeci się kolorem czerwonym

Przycisk funkcyjny był przytrzymywany między 15 sekundami a 20 sekundami.

Świeci się kolorem zielonym

-

Przycisk funkcyjny był przytrzymany ponad 20 sekund.

Diody LED w gniazdach sieciowych

Brak normalizacji kolorów oraz funkcji diod LED w gniazdach sieciowych

Kolory używane przez SMA Solar Technology AG do sygnalizacji za pomocą diody LED połączenia i diody LED aktywności oraz diody LED szybkości połączenia oraz funkcje diod mogą się różnić od rozwiązań stosowanych przez innych producentów.

2097528588

Diody LED w gniazdach sieciowych

Pozycja

Nazwa

Kolor

Objaśnienie

A

Dioda LED połączenia

Zielony

Sygnalizuje stan połączenia sieciowego

B

Dioda LED aktywności

Żółty

Sygnalizuje aktywność połączenia sieciowego.