Struktura interfejsu użytkownika


Interfejs użytkownika produktu SMA (np. SMA Data Manager) oraz interfejsu użytkownika Sunny Portal są jednolite.

Produkt jest konfigurowany i uruchamiany za pośrednictwem interfejsu użytkownika produktu.

Sunny Portal służy jako interfejs do rozszerzonej konfiguracji produktu, instalacji składowych, instalacji, grup instalacji oraz całego portfolio instalacji. Sunny Portal monitoruje i analizuje instalację oraz jej komponenty na wszystkich poziomach.

Liczba funkcji oraz menu jest zależna od tego, czy użytkownik znajduje się na lokalnym interfejsie użytkownika produktu czy też na Sunny Portal.

5862383372

Struktura interfejsu użytkownika (przykład)

Pozycja

Nazwa

Znaczenie

A

Nawigacja zogniskowana

Zapewnia nawigację między następującymi poziomami:

 • Instalacja

 • Device

B

Ustawienia użytkownika

Zawiera następujące funkcje:

 • Konfiguracja danych osobowych

 • Logout

C

Powiadomienia

Wyświetlanie nadrzędnych powiadomień na temat zdarzeń w instalacji

D

Informacje o systemie

Zawiera następujące informacje:

 • Czas systemowy

 • Adres IP

 • Wersja oprogramowania sprzętowego

 • Numer seryjny

 • Licencje

E

Obszar zawartości

Wyświetla dashboard lub zawartość wybranego menu

F

Konfiguracja

Zawiera różne opcje konfiguracji, w zależności od zakresu podłączonych urządzeń i wybranego poziomu.

G

Monitorowanie

W zależności od wybranego urządzenia wyświetla następujące informacje dotyczące obecnego poziomu oraz poziomu znajdującego się nad nim:

 • Energia i moc

 • Wartości chwilowe

 • Lista stanów

 • Monitorowanie zdarzeń

H

Dashboard

Wyświetla informacje i aktualne wartości wybranego aktualnie urządzenia lub instalacji.

I

Strona główna

Otwiera interfejs użytkownika