Aktualizacja oprogramowania sprzętowego podłączonych produktów SMA


Dostępne są 2 możliwości aktualizacji oprogramowania sprzętowego podłączonych produktów SMA:

 • Automatyczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego (zalecana)

 • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego na module Data Manager przy użyciu karty pamięci USB

Automatyczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego (zalecana)

 • Aktywować automatyczną aktualizację oprogramowania sprzętowego podczas rozruchu poprzez interfejs użytkownika. Po aktywowaniu automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego moduł Data Manager samodzielnie wyszukuje i instaluje nowe wersje oprogramowania sprzętowego podłączonych produktów SMA, o ile dostępne jest aktywne połączenie internetowe. Przy tym aktualizacja dostępnego oprogramowania sprzętowego może potrwać nawet 24 godziny, ponieważ moduł Data Manager wyszukuje aktualniejszego oprogramowania sprzętowego tylko 1-krotnie w ciągu 24 godzin.

 • W późniejszym czasie automatyczną aktualizację oprogramowania sprzętowego można aktywować w parametrach sprzętowych modułu Data Manager. W tym celu w menu Konfiguracja wybrać punkt Parametry i dla parametru Aktualizacje urządzenia włączone wybrać wartość Tak.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego na module Data Manager przy użyciu karty pamięci USB

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego mimo zdezaktywowanej automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego z karty pamięci USB jest instalowana na podłączonych produktach SMA także wówczas, gdy w parametrach zdezaktywowana jest funkcja automatycznych aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

 1. W razie potrzeby zainstalowania aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy jedynie włożyć kartę pamięci USB z aktualizacjami oprogramowania sprzętowego do gniazda USB.

Warunki:

 • Posiadanie 1 karty pamięci USB o pojemności maksymalnej 32 GB sformatowanej w systemie FAT32.

 • Karta pamięci USB w wersji 2.0 lub nowszej

 • Moduł Data Manager musi być uruchomiony.

 • Moduł Data Manager musi być połączony z podłączonymi produktami SMA poprzez sieć lokalną.

 • Podłączone produkty SMA muszą być uruchomione.

Sposób postępowania:

 1. Utworzyć na karcie pamięci USB katalog o nazwie update.
 2. Pobrać stosowny plik aktualizacyjny z rozszerzeniem *.up2 pod adresem www.SMA-Solar.com.
 3. Zapisać plik aktualizacyjny w folderze update na karcie pamięci USB.
 4. Włożyć kartę pamięci USB do gniazda USB modułu Data Manager.
 5. Podczas weryfikacji pliku aktualizacyjnego dioda LED systemu pulsuje na pomarańczowo.
 6. Trwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego podłączonych produktów SMA. Ten proces może potrwać nawet kilka godzin w zależności od produktu SMA oraz jakości transmisji.
 7. W menu Monitorowanie zdarzeń na interfejsie użytkownika modułu Data Manager sprawdzić, czy aktualizacja oprogramowania sprzętowego przebiegła pomyślnie.
 8. Jeżeli aktualizacja oprogramowania sprzętowego przebiegła pomyślnie, należy wyjąć kartę pamięci USB z gniazda USB modułu Data Manager.