Obsługiwane produkty


Obsługiwane produkty SMA

Dostępność produktów firmy SMA w danym kraju

Nie wszystkie produkty firmy SMA są oferowane we wszystkich krajach. Aby uzyskać informacje na temat oferty produktowej firmy SMA w danym kraju, prosimy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą.

Falownik:

 • Obsługiwane są wszystkie falowniki z wbudowanym lub zamontowanym w terminie późniejszym złączem Speedwire/Webconnect. Informację o tym, czy dany falownik firmy SMA posiada wbudowane złącze Speedwire/Webconnect lub czy może zostać ono w nim zamontowane później, można znaleźć na stronie produktowej danego falownika dostępnej pod adresem www.SMA-Solar.com.

Inne produkty:

Obsługiwane produkty innych producentów

Falownik:

 • Falownik serii FLX i TLX z protokołem Danfoss EtherLynx firmy Danfoss Solar Inverters A/S

Liczniki energii:

 • DTS 307 von Measurlogic, Inc.

 • PAC2200 firmy Siemens (tylko jako licznik zużytej energii)

 • Power Analyser serii UMG 604 firmy Janitza electronics GmbH

 • UMD 705 firmy PQ Plus GmbH

 • WattNode Modbus serii WNC firmy Continental Control Systems, LLC

 • WattsOn-Mark II Precision Energy Meter firmy Elkor Technologies Inc.

Zewnętrzne moduły we/wy:

Czujniki (poprzez złącze Modbus):

 • Czujniki nasłonecznienia

 • Czujniki parametrów wiatru

 • Czujniki temperatury.

 • Czujniki poziomu napełnienia

 • Stacje meteorologiczne (np. PVMET-200 firmy RainWise, Inc.).

Czujniki (w połączeniu z zewnętrznymi modułami we/wy):

 • Czujniki nasłonecznienia, które wysyłają sygnał prądowy w zakresie od 4 mA do 20 mA.

 • Czujniki parametrów wiatru, które wysyłają sygnał prądowy w zakresie od 4 mA do 20 mA

 • Czujniki temperatury, które są wyposażone w rezystor termometryczny Pt100.

Linearyzacja danych czujników temperatury odbywa się w systemie we/wy. Natomiast w przypadku czujników nasłonecznienia i parametrów wiatru czujnik musi być zaprojektowany pod kątem linearyzacji danych.

Czujniki (poprzez podłączone falowniki firmy SMA):

Obsługiwane są następujące czujniki podłączone do falownika firmy SMA (możliwości podłączenia - patrz dokumentacja falownika):

 • Czujniki nasłonecznienia

 • Czujniki parametrów wiatru

 • Czujniki temperatury.

Odbiorniki sygnałów oraz cyfrowe nadajniki sygnałów:

 • Nadajniki sygnałów ze stykami przekaźnikowymi

Routery i przełączniki sieciowe:

 • Routery i przełączniki sieciowe do szybkiej sieci Ethernet o szybkości transmisji danych wynoszącej min. 100 Mbps. Wszystkie stosowane urządzenia sieciowe muszą obsługiwać protokół IGMP w wersji 2 lub wersji 3 (IGMPv2 lub IGMPv3). Nie stosować przełącznika sieciowego stosującego protokół filtrujący ruch IGMP wg RFC 4541.

Elektromobilność (opcjonalna licencjonowana funkcja SMA Charge S)

 • Stacja ładowania pojazdów elektrycznych kompatybilna z EEBUS (np. system ładowania Audi e-tron connect)