Przygotowanie przewodów przyłączeniowych


Przygotuj każdy przewód przyłączeniowy do podłączania do wielobiegunowych wtyczek zawsze zgodnie z poniższą procedurą.

Sposób postępowania:

  1. Usuń izolację przewodu na odcinku 40 mm (1,57 in) na tym końcu przewodu przyłączeniowego, do którego zostanie podłączona wielobiegunowa wtyczka. Zwrócić przy tym uwagę, by żadne pozostałości kabla nie dostały się do obudowy.
  2. Zdjąć izolację z odpowiednich żył kabla przyłączeniowego 6 mm (0,24 in).
  3. Niepotrzebne żyły kabla przyłączeniowego skróć aż do powłoki kabla.
  4. W razie potrzeby wsunąć 1 tulejkę kablową do oporu na 1 odizolowany odcinek każdej żyły.