Wyróżnienia zastosowane w dokumencie


Wyróżnienie

Zastosowanie

Przykład

pogrubienie

 • Komunikaty

 • Przyłącza

 • Elementy na interfejsie użytkownika

 • Elementy, które należy wybrać.

 • Elementy, które należy wprowadzić.

 • Podłączyć żyły do zacisków przyłączeniowych od X703:1 do X703:6.

 • W polu Minutes (Minuty) wpisz wartość 10.

>

 • Łączy ze sobą kilka elementów, które należy wybrać.

 • Wybierz Settings > Date (Ustawienia > Data).

[Przycisk ekranowy]

[Przycisk]

 • Przycisk ekranowy lub przycisk, który należy nacisnąć.

 • Wybierz przycisk [Enter].

#

 • Symbol wieloznaczny dla zmiennych elementów (np. w nazwach parametrów)

 • Parametr WCtlHz.Hz#