Przełączanie wyjść cyfrowych na podstawie wartości progowych


Wyjścia cyfrowe podłączonych modułów we/wy można przełączać w zależności od wartości pomiarowych lub stanów. W ten sposób można sterować przykładowo pompami ciepła lub przekaźnikami z podaniem zdefiniowanej mocy. Tolerancja zależna od wybranego operatora (histereza) uniemożliwia przełączanie wyjść cyfrowych już przy nieznacznych wahaniach mocy.

Operator

Tolerancja

Większy lub równy (>=)

1 %

Mniejszy lub równy (<=)

1 %

Równy (=)

5 %

Dostępne są następujące wartości progowe i parametry:

 • Alarm w przypadku ostrzeżenia lub błędu

 • Alarm w przypadku błędu

 • Moc czynna instalacji

 • Moc bierna instalacji

 • Moc czynna instalacji w punkcie przyłączenia do sieci (oddawanie energii)

 • Moc bierna instalacji w punkcie przyłączenia do sieci

 • Wartość zadana mocy biernej

 • Wartość zadana ograniczenia mocy czynnej

 • Stan naładowania akumulatorów w całej instalacji (SOC)

 • Aktywny dostęp do sprzedaży bezpośredniej

 • Wartość średnia lub szczytowa trzech napięć w punkcie podłączenia do sieci (w zależności od aktywacji i ustawień funkcji Q(U))

Warunki:

 • Wszystkie urządzenia w sieci lokalnej muszą być uruchomione i połączone z produktem za pośrednictwem routera.

 • Wszystkie urządzenia muszą obsługiwać szyfrowanie Speedwire.

Sposób postępowania:

 1. Zaloguj się w interfejsie użytkownika modułu Data Manager.
 2. W menu Konfiguracja wybierz punkt menu Usługi sieciowe.
 3. W wierszu Przyporządkowywanie wyjść cyfrowych wybierz przycisk Do konfiguracji.
 4. Aby skonfigurować wyjścia cyfrowe podłączonego urządzenia, wybierz przycisk .
 5. Wypełnij pola wpisowe i wybierz [Zapisz].