Firmware-update van het product uitvoeren


U heeft 2 mogelijkheden om een firmware-update van het product uit te voeren:

 • firmware-update automatisch uitvoeren (aanbevolen)

 • firmware-update op het product via USB-stick uitvoeren

firmware-update automatisch uitvoeren (aanbevolen)

 • Activeer de automatische firmware-update tijdens de inbedrijfstelling in de gebruikersinterface. Door de activering van de automatische firmware-update zoekt en installeert het product zelfstandig nieuwe firmwareversies wanneer een actieve internetverbinding bestaat. Daarbij kan het tot actualisering van beschikbare firmware tot 24 uur duren, omdat het product slechts eenmaal per 24 uur naar een actuelere firmware zoekt.

 • Naderhand kan de automatische firmware-update in de apparaatparameters van het product worden geactiveerd. Daarvoor in het menu Configuratie het menupunt Parameter kiezen en voor de parameter Automatische updates ingeschakeld de waarde Ja kiezen.

firmware-update op het product via USB-stick uitvoeren

Voorwaarden:

 • 1 USB-stick met maximaal 32 GB geheugencapaciteit en bestandssysteem FAT32 moet aanwezig zijn.

 • USB-stick minimaal in versie 2.0

 • Het product moet in bedrijf zijn.

Werkwijze:

 1. Maak op de USB-stick een map update.
 2. Sla het update-bestand met gewenste firmware in de map update op de USB-stick op. Het Update-bestand is uitsluitend beschikbaar via de service Contact).
 3. Hernoem het update-bestand naar update.upd.
 4. Steek de USB-stick in de USB-poort van het product.
 5. Tijdens de firmware-update knippert de systeem-LED oranje en de COM-led groen. Dit proces kan meerdere minuten duren.
 6. Nadat de nieuwe firmware-update succesvol is gedownload, brandt de systeem-led groen en knippert de COM-led groen. Dit proces kan enkele seconden duren.
 7. Het product start automatisch opnieuw. Tijdens opnieuw starten branden de systeem-led en COM-led oranje. De startprocedure kan max. 5 minuten duren.
 8. Na een succesvolle firmware-update brandt de systeem-led constant groen en de COM-led knippert groen. Als de systeem-led niet constant groen brandt en de COM-led niet groen knippert, moet u de firmware-update opnieuw uitvoeren.
 9. Trek na een succesvolle firmware-update de USB-stick uit de USB-poort van het product.