Firmware-update van het product uitvoeren


U heeft 2 mogelijkheden om een firmware-update van het product uit te voeren:

 • firmware-update automatisch uitvoeren (aanbevolen)

 • firmware-update op het product via USB-stick uitvoeren

firmware-update automatisch uitvoeren (aanbevolen)

 • Activeer de automatische firmware-update tijdens de inbedrijfstelling in de gebruikersinterface. Door de activering van de automatische firmware-update zoekt en installeert het product zelfstandig nieuwe firmwareversies wanneer een actieve internetverbinding bestaat. Daarbij kan het tot actualisering van beschikbare firmware tot 48 uur duren.

 • Naderhand kan de automatische firmware-update in de apparaatparameters van het product worden geactiveerd. Daarvoor in het menu Configuratie het menupunt Parameter kiezen en voor de parameter Automatische updates ingeschakeld de waarde Ja kiezen.

firmware-update op het product via USB-stick uitvoeren

Voorwaarden:

 • 1 USB-stick met maximaal 32 GB geheugencapaciteit en bestandssysteem FAT32 moet aanwezig zijn.

 • USB-stick minimaal in versie 2.0

 • Het product moet in bedrijf zijn.

Werkwijze:

 1. Maak op de USB-stick een map update.
 2. Het update-bestand met gewenste firmware controleren op compatibiliteit met het product en in de map update op de USB-stick opslaan. Het Update-bestand is uitsluitend beschikbaar via de service Contact).
 3. Hernoem het update-bestand naar update.upd.
 4. Steek de USB-stick in de USB-poort van het product.
 5. Tijdens de firmware-update knippert de systeem-LED oranje en de COM-led groen. Dit proces kan meerdere minuten duren.
 6. Nadat de nieuwe firmware-update succesvol is gedownload, brandt de systeem-led groen en knippert de COM-led groen. Dit proces kan enkele seconden duren.
 7. Het product start automatisch opnieuw. Tijdens opnieuw starten branden de systeem-led en COM-led oranje. De startprocedure kan max. 5 minuten duren.
 8. Na een succesvolle firmware-update brandt de systeem-led constant groen en de COM-led knippert groen. Als de systeem-led niet constant groen brandt en de COM-led niet groen knippert, moet u de firmware-update opnieuw uitvoeren.
 9. Trek na een succesvolle firmware-update de USB-stick uit de USB-poort van het product.