Önemli güvenlik uyarıları


Kılavuzu saklayın

Bu bölüm, yapılacak tüm çalışmalarda her zaman dikkate alınması gereken güvenlik bilgilerini içermektedir.

Bu ürün, uluslararası güvenlik şartlarına göre tasarlanmış ve test edilmiştir. İtinalı konstrüksiyona rağmen, tüm elektrikli ya da elektronik cihazlarda olduğu gibi burada da artık risk söz konusu olabilmektedir. Yaralanmaları ve maddi hasarları önlemek ve ürünün uzun vadeli kullanılabilmesini sağlamak için bu bölümü dikkatle okuyun ve her zaman tüm güvenlik bilgilerine uyun.

TEHLİKE

Gerilim ileten DC kablolarına dokunulmasıyla elektrik çarpması sonucu hayati tehlike

FV modülleri, ışık girişi sırasında DC kablolarına ulaşan yüksek DC gerilim oluşturur. Gerilim taşıyan DC kablolarına dokunulduğunda, elektrik çarpması sonucu ölüm veya ölümcül yaralanmalar meydana gelir.

 1. Açıkta bulunan gerilim taşıyan parçalara veya kablolara dokunmayın.
 2. Çalışmalara başlamadan önce ürünü gerilim kaynaklarından ayırın ve ürünün tekrar çalıştırılmasını önlemek için kilitleyin.
 3. DC bağlantı fişlerini yük altındayken çıkarmayın.
 4. Üründe gerçekleştirilecek tüm çalışmalarda uygun kişisel koruyucu donanım kullanın.

TEHLİKE

Ürünün açık olması halinde gerilim ileten parçalara dokunulduğunda, elektrik çarpması sonucu hayati tehlike

İşletim sırasında ürünün iç kısmındaki gerilim ileten parçalarda ve kablolarda yüksek gerilimler mevcuttur. Gerilim ileten parçalara veya kablolara dokunulduğunda, elektrik çarpması sonucu ölüm veya ölümcül yaralanmalar meydana gelir.

 1. Ürünün içini açmayın.

TEHLİKE

Topraklanmamış FV modülüne veya dize sehpasına temas edilmesi halinde elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike

Topraklanmamış FV modülüne veya dize sehpasına dokunulduğunda, elektrik çarpması sonucu ölüm veya ölümcül yaralanmalar meydana gelir.

 1. FV modülleri çerçevesini, FV dize sehpasını ve elektrik ileten yüzeyleri, kesintisiz iletken şekilde birleştirin ve topraklayın. Bu sırada mahalde geçerli olan talimatları dikkate alın.

TEHLİKE

Toprak kaçağı durumunda gerilim altında bulunan sistem parçalarına temas halinde elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike

Toprak kaçağı durumunda sistem parçaları gerilim altında olabilir. Gerilim ileten parçalara veya kablolara dokunulduğunda, elektrik çarpması sonucu ölüm veya ölümcül yaralanmalar meydana gelir.

 1. Çalışmalara başlamadan önce ürünü gerilim kaynaklarından ayırın ve ürünün tekrar çalıştırılmasını önlemek için kilitleyin.
 2. FV dizesinin kablolarını sadece izolasyondan tutun.
 3. Taşıyıcı konstrüksiyonun parçalarına ve FV dizesinin sehpasına dokunmayın.
 4. Toprak kaçağı olan FV dizilerini eviriciye bağlamayın.

TEHLİKE

Yüksek voltaj ve hatalı yüksek voltaj koruması nedeniyle elektrik çarpmasına bağlı ölüm tehlikesi

Aşırı gerilimden koruma mevcut değilse, aşırı gerilim (örn., bir yıldırım çarpması durumunda), ağ kablosu veya diğer bir veri hattı üzerinden binaya ve aynı ağa bağlı diğer cihazlara iletilebilir. Gerilim ileten parçalara veya kablolara dokunulduğunda, elektrik çarpması sonucu ölüm veya ölümcül yaralanmalar meydana gelir.

 1. Aynı ağdaki tüm cihazların, mevcut yüksek gerilim korumasına entegre edildiğinden emin olun.
 2. Ağ kablosunun açık alana döşenmesi durumunda, dışarıdaki ürün ağ kablosunun bina içindeki ağa geçişinde uygun bir yüksek gerilim korumasının mevcut olmasına dikkat edin.
 3. Eviricinin ethernet arabirimi "TNV-1" olarak sınıflandırılmış olup 1,5 kV'ye varan aşırı gerilime karşı koruma sağlar.

İHTAR

Yangın ve patlama nedeniyle hayati tehlike

Bazı durumlarda ürünün iç kısmında tutuşabilir gaz karışımı oluşabilir. Açma/kapama işlemleri nedeniyle, bu durumda ürünün iç kısmında bir yangın veya patlama tetiklenebilir. Bunun sonucunda, sıcak veya havada uçuşan parçalar nedeniyle ölüm veya ölümcül yaralanmalar meydana gelebilir.

 1. Hata durumunda ürünün kendisinde işlem yapmayın.
 2. Yetkisiz kişilerin ürüne erişemeyeceğinden emin olun.
 3. DC devre kesici anahtarı evirici üzerinde çalıştırmayın.
 4. FV dizeyi, harici bir ayırma düzeneğiyle eviriciden ayırın. Bir ayırma düzeneği yoksa, eviricide DC gücü olmayana kadar bekleyin.
 5. AC devre kesicisini ayırın veya daha önce tetiklenmişse, kapalı bırakın ve yeniden devreye girmemesi için emniyete alın.
 6. Üründeki çalışmaları (örn. arıza giderme, onarım çalışmaları) sadece tehlikeli maddeler için olan kişisel koruyucu donanım (örn. koruyucu eldivenler, göz ve yüz koruması ve solunum koruması) ile gerçekleştirin.

İHTAR

Zehirli maddeler, gazlar ve tozlar nedeniyle yaralanma tehlikesi

Çok nadir durumlarda elektronik parçalarındaki hasarlar nedeniyle ürünün iç kısmında zehirli maddeler, gazlar ve tozlar meydana gelebilir. Zehirli maddelere temas ile zehirli gaz ve tozların solunması deride tahrişe, yanmalara, solunum zorluklarına ve bulantılara neden olabilir.

 1. Üründeki çalışmaları (örn. arıza giderme, onarım çalışmaları) sadece tehlikeli maddeler için olan kişisel koruyucu donanım (örn. koruyucu eldivenler, göz ve yüz koruması ve solunum koruması) ile gerçekleştirin.
 2. Yetkisiz kişilerin ürüne erişemeyeceğinden emin olun.

İHTAR

Ölçüm cihazının, yüksek gerilimden dolayı zarar görmesinde elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike

Yüksek gerilim ölçüm cihazının hasar görmesine ve ölçüm cihazının gövdesinde gerilim olmasına neden olabilir. Gerilim taşıyan ölçüm cihazının gövdesine dokunulduğunda, elektrik çarpması sonucu ölüm veya ölümcül yaralanmalar meydana gelir.

 1. Sadece, DC giriş gerilim kademesi asgari 1000 V veya üzerinde olan ölçü aletleri kullanılmalıdır.

DİKKAT

Sıcak gövde parçaları nedeniyle yanma tehlikesi

Gövde parçaları işletim sırasında ısınabilir. Sıcak gövde parçalarına dokunulması, yanmalara yol açabilir.

 1. İşletim sırasında sadece eviricinin gövde kapağına dokunun.

DİKKAT

Ürünün ağırlığı nedeniyle yaralanma tehlikesi

Ürünün yanlış kaldırılması ve düşürülmesi nedeniyle, taşınması veya montajı sırasında yaralanmalar meydana gelebilir.

 1. Ürünü taşırken ve kaldırırken dikkatli davranın. Bu işlemler sırasında ürünün ağırlığını göz önünde bulundurun.
 2. Üründe gerçekleştirilecek tüm çalışmalarda uygun kişisel koruyucu donanım kullanın.

UYARI

Uygun olmayan internet tarifesi nedeniyle yüksek maliyetler mümkündür

Ürünün internet üzerinden aktarılan veri miktarı, kullanıma bağlı olarak farklılık gösterebilir. Veri miktarı, örneğin sistemdeki eviricilerin sayısına, cihaz güncellemelerinin sıklığına, Sunny Portal aktarımlarının yoğunluğuna veya FTP-Push kullanımına göre değişir. Sonuç olarak, internet bağlantısı için yüksek masraflar ortaya çıkabilir.

 1. SMA Solar Technology AG bir internet flatrate kullanılmasını önerir.

UYARI

Temizlik maddesi nedeniyle üründe hasar

Temizlik maddeleri kullanımı nedeniyle üründe ve ürünün parçalarında hasar meydana gelebilir.

 1. Ürünü ve ürünün tüm parçalarını, sadece katkısız su ile nemlendirilmiş bir bezle temizleyin.

(AB) 2016/631 yönetmeliği (27.04.2019 tarihinden itibaren geçerli) uyarınca şebeke bağlantısı yönetmeliğinin yerine getirilmesi için şebeke parametreleri adlarının ve birimlerinin değiştirilmesi

AB şebeke bağlantısı yönetmeliğinin yerine getirilmesi için (27.04.2019 tarihinden itibaren geçerli) şebeke parametrelerinin adları ve birimleri değiştirildi. Değişiklik, AB şebeke bağlantısı yönetmeliğinin (27.04.2019 tarihinden itibaren geçerli) yerine getirilmesi için ülke veri seti ayarlanmışsa ürün yazılımı sürümü ≥ 3.00.00.R'den itibaren geçerlidir. Ürün yazılımı sürümü ≤ 2.99.99.R olan eviricilerde şebeke parametrelerinin ad ve birimleri değişiklikten etkilenmemekte ve buna bağlı olarak geçerlidir. Bu durum, AB dışındaki ülkeler için bir ülke veri seti ayarlanmışsa ≥ 3.00.00.R ürün yazılımı sürümünden itibaren de geçerlidir.