Installatiewizard starten


Vakman

De installatiewizard leidt u stap voor stap door de eerste configuratie van de omvormer.

Opbouw van de installatiewizard:

2985081100

Opbouw van de installatiewizard (voorbeeld)

Positie

Aanduiding

Betekenis

A

Configuratiestappen

Overzicht van de stappen van de installatiewizard. Het aantal stappen is afhankelijk van het type apparaat en de extra ingebouwde modules. De stap waarin u zich momenteel bevindt, is blauw gemarkeerd.

B

Gebruikersgegevens

Informatie over de actuele configuratiestap en over de instelmogelijkheden van de configuratiestap.

C

Configuratieveld

In dit veld kunt u de instellingen uitvoeren.

Voorwaarde:

  • Voor wijziging van de netgerelateerde parameters moet bij de configuratie na afloop van de eerste 10 terugleveruren of na afronding van de installatie-wizard de SMA Grid Guard-code beschikbaar zijn (zie "Application for SMA Grid Guard Code" onder www.SMA-Solar.com).

Werkwijze:

  1. De gebruikersinterface oproepen Opbouw van een verbinding met de gebruikersinterface).
  2. Meld u aan als Installateur.
  3. Op de startpagina van de gebruikersinterface het menu Gebruikersinstellingen kiezen Opbouw van de startpagina van de gebruikersinterface).
  4. Kies in het contextmenu [Installatiewizard starten].
  • De installatiewizard wordt geopend.