Back-upbestand aanmaken en importeren


Zodra het product en alle apparaten in bedrijf zijn en uw installatie optimaal is geconfigureerd, adviseert SMA Solar Technology AG het aanmaken van een back-upbestand. Wanneer u uw product vervangt door een nieuw product of reset u het aanwezige product naar de fabrieksinstellingen, dan dient het back-upbestand voor de overdracht van de configuratie-informatie. Het back-upbestand bevat de volgende installatie- en apparaatconfiguratie van uw product:

 • Netbeheer

 • FTP

 • Netwerk

 • Sensoren

 • Analoge en digitale ingangen

 • Analoge en digitale uitgangen

 • Energiemeter

 • Instelling voor Sunny Portal

 • Zelf gedefinieerde Modbus-profielen

 • Installatiewachtwoord

 • Aanmeldgegevens voor gebruikersinterface

 • Lijst aangesloten apparaten

Let erop, dat de volgende informatie geen onderdeel van het back-upbestand is:

 • Informatieservice

 • Historische energie- en vermogenswaarden

 • Parametrering van de afzonderlijke omvormers

Back-upbestand aanmaken

Werkwijze:

 1. Meld u aan bij de gebruikersinterface van de Data Manager.
 2. De Data Manager kiezen.
 3. Selecteer in het menu Configuratie het menupunt Update en back-up.
 4. Kies de knop [Back-up maken].
 5. Een wachtwoord voor de codering van het back-upbestand invoeren en met [Back-up maken en downloaden] bevestigen. Houd er daarbij rekening mee, dat het wachtwoord voor de latere import van het back-upbestand nodig is.
 6. Een lbd-bestand met alle parameterinstellingen wordt gedownload.

Back-upbestand importeren

Het back-upbestand wordt tijdens de inbedrijfname van een nieuw of gereset product geïmporteerd. Nadat u het product hebt verbonden met het lokale netwerk, opent de aanmeldpagina van de gebruikersinterface.

Voorwaarden:

 • Er moet een nieuw of gereset product aanwezig zijn.

 • Het back-upbestand en het bijbehorende wachtwoord moeten aanwezig zijn.

 • Wanneer het back-upbestand op een gereset product moet worden hergebruikt, mag de bestandsnaam niet worden veranderd.

Werkwijze:

 1. Kies op de aanmeldpagina de gebruikersinterface [Herstel starten].
 2. De installatiewizard wordt geopend.
 3. De stappen van de installatiewizard volgen en op de betreffende locatie het eerder opgeslagen lbd-bestand kiezen. Houd daarbij rekening met het wachtwoord van het back-upbestand.
 4. Met [Back-upbestand uploaden] bevestigen.
 5. Het lbd-bestand met alle parameterinstellingen op het product overdragen. Het product start automatisch opnieuw. Dit proces kan enige minuten duren.