Dijital çıkışların eşik değer referanslı olarak anahtarlanması


Bağlı G/Ç sistemlerinin dijital çıkışları, ölçüm değerlerinden ve durumlardan bağımsız olarak anahtarlanabilir. Böylece örneğin ısı pompaları veya röleler, önceden tanımlanmış bir güç değeri doğrultusunda kumanda edilebilir. Seçilen operatöre bağlı tolerans (histerez), dijital çıkışların henüz düşük güç dalgalanmalarında anahtarlanmasını engellemektedir.

Operatör

Tolerans

Büyük veya eşit (>=)

1 %

Küçük veya eşit (<=)

1 %

Eşit (=)

5 %

Aşağıda belirtilen eşik değerler ve parametreler mevcuttur:

 • Uyarı veya hata durumunda alarm verme

 • Hata durumunda alarm verme

 • Sistem etkin gücü

 • Sistem reaktif gücü

 • Şebeke bağlantı noktasında sistem etkin gücü (besleme)

 • Şebeke bağlantı noktasında sistem reaktif gücü

 • Öngörülen reaktif güç nominal değeri

 • Etkin güç sınırlandırması nominal değeri

 • Sistemdeki tüm akülerin şarj seviyesi (SOC)

 • Doğrudan pazarlamaya doğrudan erişim

 • Şebeke bağlantı noktasındaki üç gerilimin ortalama ve maksimum değeri (Q(U) fonksiyonunun etkinleştirilmesine ve ayarlarına bağlı olarak)

Ön koşullar:

 • Yerel ağdaki tüm cihazlar çalışır durumda ve bir İnternet router üzerinden ürüne bağlanmış olmalıdır.

 • Tüm cihazlar Speedwire şifrelemesini desteklemelidir.

İşlem şekli:

 1. Data Manager kullanıcı arabiriminde oturum açın.
 2. Konfigürasyon menüsünde Şebeke sistemi hizmetleri menü öğesini seçin.
 3. Dijital çıkışlar ataması satırında Konfigürasyona git butonuna basın.
 4. Bir cihazın dijital çıkışlarını konfigüre edebilmek için butonuna basın.
 5. Giriş alanlarını doldurun ve [Kaydet] butonuna basın.