Şebeke gerilimine bağlı reaktif güç konfigürasyonu


Data Manager aracılığıyla şebeke gerilimine (Q(U)) bağlı olarak sisteminizdeki reaktif gücü ayarlayabilirsiniz.

UYARI

Şebeke sistemi hizmetleri ile ilgili öngörülenler için sistem işletmecisinin sorumluluğu

Sistem işletmecisi, ayarların doğru olmasından ve şebeke sistemi hizmetleri ve sistem gücü ile ilgili bilgileri paylaşmaktan sorumludur. Yanlış ayarlarda ve bilgilerde cihaz ve sistem hasarları meydana gelebilir.

 1. Şebeke sistemi hizmetleri ile ilgili şebeke işletmecisi tarafından ve standartlar uyarınca talep edilenler doğru ayarlanmalıdır. Gerektiğinde şebeke işletmecisi ile irtibata geçilmelidir.
 2. Sistem gücü ile ilgili doğru değerleri girin. Sistem büyütüldüğünde sistem gücü için değerleri güncelleyin.
 3. Gerekli olan tüm varsayılan değerlerin mevcut olduğundan ve bunların döngüsel olarak gönderildiğinden emin olun.

Ön koşullar:

 • Sistemin şebeke bağlantı noktasında uygun bir sayaç mevcut olmalıdır.

İşlem şekli:

 1. Data Manager kullanıcı arabiriminde oturum açın.
 2. Konfigürasyon menüsünde Ağ sistemi hizmetleri menü öğesini seçin.
 3. Reaktif güç satırında Konfigürasyon ve aktivasyon butonuna basın.
 4. Kurulum asistanı açılır.
 5. Her işlem adımını [Devam] ile onaylayın.
 6. Kontrol işletim modunu seçin.
 7. Reaktif güç/gerilim karakteristik eğrisi Q(U) sinyal kaynağını seçin.
 8. Kurulum asistanında belirtilen işlem adımlarını uygulayın ve şebeke işletmecisi tarafından ve standartlar uyarınca talep edilenler doğrultusunda ayarları yapın.
 9. [Save] öğesini seçin.
 10. Yeni ve değiştirilen eviricilerde Konfigürasyon menüsünde Parametre menü öğesini seçin ve aşağıda belirtilen parametreleri ayarlayın:
  • Eviricinin ulusal standardı

  • Eviricinin besleme yönetiminin işletim modu