Verbinding via ethernet in lokaal netwerk maken


Toegangsadressen van het product.

Om met een internetbrowser een verbinding met het product op te bouwen, moet het serienummer van het product beschikbaar zijn. Het serienummer is onderdeel van het toegangsadres van het product.

 1. Toegangsadres voor Apple- en Linux-systemen: SMA[serienummer].local (bijv. SMA0123456789.local)
 2. Toegangsadres voor Windows- en Android-systemen: https://SMA[serienummer] (bijv. https://SMA0123456789)

Poorten voor datacommunicatie

In kleine lokale netwerken is het gebruik van bepaalde poorten onbeperkt mogelijk. In industriële netwerken moet het gebruik van deze poorten mogelijkerwijs door de systeembeheerder worden geautoriseerd. Voor een optimaal bedrijf moet de uitgaande internetverbinding van het product het gebruik van de volgende poorten en URL's toestaan:

 1. FTP-Push: poort 21 (FTP)
 2. Updates: poort 80 en 443 (http/https) / update.sunnyportal.de
 3. Tijdsynchronisatie met de Sunny Portal (indien niet door internet-router beschikbaar gesteld): poort 123 (NTP) / ntp.sunny-portal.com
 4. Datatransmissie: poort 443 (https/TLS) / ldm-devapi.sunnyportal.com
 5. Gebruikersinterface: poort 443 (https/TLS) / ennexos.sunnyportal.com
 6. SMA Webconnect 1.5 en SMA SPOT: poort 9524 (TCP) / wco.sunnyportal.com

Voorwaarden:

 • Het product moet via een netwerkkabel met het lokale netwerk zijn verbonden (bijv. via een router).

 • Het IPv4-protocol moet worden gebruikt.

 • Er moet een eindapparaat (bijvoorbeeld een computer of tablet) aanwezig zijn.

 • Het eindapparaat moet zich in hetzelfde lokale netwerk bevinden als het product.

 • Een van de volgende internetbrowsers moet in de meest actuele versie op het eindapparaat zijn geïnstalleerd: Chrome, Edge, Firefox of Safari.

 • JavaScript moet ingeschakeld zijn in de internetbrowser van het eindapparaat.

Werkwijze:

 1. Open de internetbrowser van uw eindapparaat openen, voer het toegangsadres van het product in de adresregel van de internetbrowser in en druk op de enter-toets.
 2. Internetbrowser met beveiligingsprobleem

  Nadat het IP-adres is ingevoerd, kan er een aanwijzing worden weergegeven, die erop wijst dat de verbinding met de gebruikersinterface niet veilig is. SMA Solar Technology AG garandeert de veiligheid van de gebruikersinterface.

  1. Laden van de gebruikersinterface voortzetten.
 • De aanmeldpagina van de gebruikersinterface wordt na enkele seconden geopend.