SMA Com Gateway door RS485-apparaten vervangen


Het product kan in bestaande installaties met RS485-apparaten worden toegepast, om de installatie in de SMA-infrastructuur te integreren. De RS485-apparaten worden daarbij via de RS485-interface van het product gekoppeld. Het product vervang een in de installatie aanwezige SMA Com Gateway. Daarvoor hoeft de SMA Com Gateway alleen maar door het product te worden vervangen. De communicatie van de RS485-apparaten met het product verloopt via Modbus RTU of SMA Data1. Gemengd bedrijf van beide protocollen is niet voorzien.

Voorwaarden:

 • In alle RS485-apparaten moet dezelfde baudrate zijn ingesteld (1200 Baud, 9600 Baud of 19200 Baud). Apparaten met SMA Data1 ondersteunen baudrates van 1200 Baud en 19200 Baud.

Werkwijze:

 1. WAARSCHUWING

  Levensgevaar door elektrische schok

  Op het aansluitpunt van het openbare stroomnet staan levensgevaarlijke spanningen.

  1. Scheid het aansluitpunt via de scheidingsvoorziening (bijv. installatieautomaat) van het openbare stroomnet.
  2. De 2-polige stekker van de voedingseenheid uit de bus X1 van de SMA Com Gateway trekken.
 2. Ontgrendel de RJ45-stekker van de netwerkkabel en trek deze uit de netwerkbus X4 of X5 van de SMA Com Gateway.
 3. Trek 6-polige stekker voor de aansluiting van de RS485-apparaten uit de bus X2 van de SMA Com Gateway.
 4. Demonteer de SMA Com Gateway:
  • 8639586444
  • Bij montage van de SMA Com Gateway op een DIN-rail: neem de SMA Com Gateway van de rail. Kantel daarbij de onderkant van de SMA Com Gateway naar voren en verwijder de SMA Com Gateway naar boven uit de DIN-rail.

  • Bij montage aan de wand: de schroeven uit de verbindingsstukken draaien en de SMA Com Gateway wegnemen.

 5. Als de SMA Com Gateway moet worden afgevoerd, verwijder deze dan volgens de ter plaatse geldende verwijderingsvoorschriften voor elektronisch afval.
 6. Het product monteren Product monteren).
 7. Alle stekkers met het product verbinden Overzicht van het aansluitpaneel).
 8. Het product in bedrijf stellen Product in bedrijf stellen).
 9. Wanneer de SMA Com Gateway uit een installatie met een aanwezige SMA Data Manager is verwijderd, alle aangesloten apparaten via de gebruikersinterface uit de SMA Data Manager wissen en opnieuw toevoegen.