SMA Com Gateway'in RS485 cihazlarla değiştirilmesi


Ürün, sistemi SMA altyapısına entegre etmek için, RS485 cihazlarına sahip mevcut sistemlerde kullanılabilir. Bu sırada RS485 cihazları ürünün RS485 arabirimi üzerinden entegre edilir. Ürün, sistemde mevcut olan bir SMA Com Gateway'in yerini alır. Bunun için SMA Com Gateway'in sadece ürünle değiştirilmesi gerekir. RS485 cihazların ürün ile iletişimi ya Modbus RTU ya da SMA Data1 üzerinden gerçekleşir. Her iki protokolün karma bir şekilde işletimi öngörülmemiştir.

Ön koşullar:

 • Tüm RS485 cihazlarında aynı Baud hızı ayarlanmış olmalıdır (1200 Baud, 9600 Baud veya 19200 Baud). SMA Data1'e sahip ürünler, 1200 Baud ve 19200 Baud'luk Baud hızlarını destekler.

Yapılacaklar:

 1. İHTAR

  Elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlike

  Elektrik şebekesine bağlantı yerinde, hayati tehlikeye yol açan gerilimler bulunmaktadır.

  1. Bağlantı yerini bir ayırma düzeneğiyle (örneğin hat koruma şalteri) elektrik şebekesinden ayırın.
  2. Güç kaynağının 2 pinli fişini SMA Com Gateway'in X1 girişinden çekerek çıkarın.
 2. Ağ kablosunun RJ45 fişinin kilidini çözün ve SMA Com Gateway'in X4 veya X5 ağ girişinden çekerek çıkarın.
 3. RS485 cihazlarının bağlanması için 6 pinli fişi SMA Com Gateway'in X2 girişinden çekerek çıkarın.
 4. SMA Com Gateway'in sökülmesi:
  • 8639586444
  • Montaj rayı üzerine monte ederken: SMA Com Gateway'i montaj rayından indirin. Bu sırada SMA Com Gateway'in alt kenarını öne doğru yatırın ve SMA Com Gateway'i yukarı doğru çekerek montaj rayından çıkarın.

  • Duvara monte ederken: Cıvataları kulakçıklardan çıkarın ve SMA Com Gateway'i çıkarın.

 5. SMA Com Gateway bertaraf edilecekse, SMA Com Gateway'i kullanım yerinde geçerli elektronik hurdalarla ilgili bertaraf yönetmeliklerinde öngörülen şekilde bertaraf edin.
 6. Ürünü monte edin Ürün montajı).
 7. Tüm fişleri ürüne bağlayın Bağlantı bölgesine genel bakış).
 8. Ürünü devreye alın Ürünün işletime alınması).
 9. SMA Com Gateway, SMA Data Manager mevcut olan bir sistemden çıkarılmışsa, kullanıcı arayüzünü kullanarak bağlı bulunan tüm cihazları SMA Data Manager'dan silin ve yeniden ekleyin.