Speedwire-codering van de installatiecommunicatie


Met de Speedwire-codering wordt de installatiecommunicatie tussen alle compatibele Speedwire-apparaten gecodeerd. Om de Speedwire-codering in de installatie te kunnen gebruiken, moeten alle aangesloten Speedwire-apparaten, behalve de SMA Energy Meter, de functie SMA Speedwire Encrypted Communication ondersteunen.

Speedwire-codering voor installaties met 1 Data Manager

In installaties met meer dan 1 Data Manager kunnen overlappingen in de installatiecodering optreden.

  1. De Speedwire-codering alleen in installaties met 1 Data Manager activeren.

Voorwaarden:

  • Alle apparaten in het lokale netwerk moeten in bedrijf zijn en via een internetrouter met het product verbonden zijn.

  • Alle apparaten moeten de Speedwire-codering ondersteunen.

Werkwijze:

  1. Meld u aan bij de gebruikersinterface van de Data Manager.
  2. Selecteer in het menu Configuratie het menupunt Apparaatbeheer.
  3. Kies de knop .
  4. SMA Speedwire-apparaten kiezen en met [Verder] bevestigen.
  5. Alle SMA Speedwire-apparaten in de installatie worden gezocht en weergegeven.
  6. SMA Speedwire-codering activeren en [Verder] kiezen.
  7. Nieuw installatiewachtwoord invoeren en [Opslaan] kiezen.