Sistemin çok sayıda Data Manager ile konfigürasyonu


Bir sisteme çok sayıda Data Manager entegre edilebilir. Data Manager'i kullanmak için 3 seçeneğiniz var:

  • Bağımsız Master

  • Birincil Master

  • Slave

Master ve Slave içeren sistemlerde, Master'in devreye alınması sırasında sisteme dahil edebilmek için öncelikle tüm Slave'ler devreye alınmalıdır. Bağımsız Master'in veya üst düzey Master'in sonradan Slave olarak kullanmak için ürün varsayılan fabrika ayarlarına geri yüklenmelidir.

Bağımsız Master

Data Manager'i başka alt düzey Data Manager olmadan sistemin kumandası ve kontrolü için bağımsız bir cihaz olarak kullanmak istediğinizde, kurulum asistanında Bağımsız Master (önerilir) seçeneğini seçin.

Birincil Master

Data Manager'i başka alt düzey Data Manager ile birlikte sistemin kumandası ve kontrolü için üst düzey bir cihaz olarak kullanmak istediğinizde, kurulum asistanında Birincil Master seçeneğini seçin. Bu seçenekte birincil Data Manager, alt düzeydeki Data Manager'lere Modbus aracılığıyla kumanda ve kontrol komutları iletir. Bunun için alt düzeydeki Data Manager, sisteme üst düzeydeki Data Manager'in Modbus cihazları olarak eklenmelidir. Şebeke bağlantı noktasındaki sayaçlar üst düzeydeki Data Manager'e bağlanmış olmalıdır.

Slave

Data Manager'i alt düzeydeki cihaz olarak kullanmak istediğinizde, kurulum asistanında Slave seçeneğini seçin. Bu seçenekte, alt düzeydeki Data Manager, bir üst düzeydeki cihazdan kumanda ve kontrol komutları alır ve bunları kumanda komutları olarak bağlı cihazlara iletir. Bir üst düzeydeki Data Manager'in Master olarak ayarlanmış olduğu sistemlerde, üst düzeydeki Data Manager'in sistemine dahil edilebilmeleri için öncelikle tüm Slave'ler devreye alınmalıdır. Alt düzeydeki Data Manager için Kumanda işletim modunu ve Modbus sinyal kaynağını seçin.