Firmware-update van aangesloten SMA-producten uitvoeren


U heeft 2 mogelijkheden, een firmware-update voor aangesloten SMA-producten uit te voeren:

 • firmware-update automatisch uitvoeren (aanbevolen)

 • Firmware-update op Data Manager via USB-stick uitvoeren

firmware-update automatisch uitvoeren (aanbevolen)

 • Activeer de automatische firmware-update tijdens de inbedrijfstelling in de gebruikersinterface. Door de activering van de automatische firmware-update zoekt en installeert de Data Manager zelfstandig nieuwe firmwareversies voor aangesloten SMA-producten wanneer een actieve internetverbinding bestaat. Daarbij kan het tot actualisering van beschikbare firmware tot 48 uur duren.

 • Naderhand kan de automatische firmware-update in de apparaatparameters van de Data Manager worden geactiveerd. Daarvoor in het menu Configuratie het menupunt Parameter kiezen en voor de parameter Apparaat-updates ingeschakeld de waarde Ja kiezen.

Firmware-update op Data Manager via USB-stick uitvoeren

Firmware-updates ondanks uitgeschakelde automatische firmware-update

De firmware-update van de USB-stick wordt ook dan op aangesloten SMA-producten geïnstalleerd, wanneer in de parameters de functie van de automatische firmware-update is uitgeschakeld.

 1. De USB-stick met firmware-updates alleen in de USB-bus steken, wanneer firmware-updates moeten worden geïnstalleerd.

Voorwaarden:

 • 1 USB-stick met maximaal 32 GB geheugencapaciteit en bestandssysteem FAT32 moet aanwezig zijn.

 • USB-stick minimaal in versie 2.0

 • De Data Manager moet in bedrijf zijn gesteld.

 • De Data Manager moet met de aangesloten SMA producten met het lokale netwerk zijn verbonden.

 • De aangesloten SMA-producten moeten in bedrijf zijn.

Werkwijze:

 1. Maak op de USB-stick een map update.
 2. Download het gewenste update-bestand met de bestandsuitgang *.up2 onder www.SMA-Solar.com.
 3. Sla het update-bestand op in de map update op de USB-stick.
 4. Steek de USB-stick in de USB-poort van de Data Manager.
 5. De systeem-LED knippert oranje tijdens de controle van het update-bestand.
 6. De firmware-update van de aangesloten SMA-producten worden uitgevoerd. Dit proces kan afhankelijk van SMA-product en de netwerkkwaliteit meerdere uren duren.
 7. Controleer in het menu Gebeurtenismonitor op de gebruikersinterface van de Data Manager of de firmware-update succesvol is afgesloten.
 8. Trek na een succesvolle firmware-update de USB-stick uit de USB-poort van de Data Manager.