In de Sunny Portal registreren


Nadat u de inbedrijfstelling op het gebruikersinterface van het product hebt uitgevoerd, kunt u in het Sunny Portal verdere configuraties van uw installatie uitvoeren. Daarvoor moeten alle producten van een installatie in Sunny Portal worden geregistreerd.

Profiel voor datacommunicatie

Om de intensiteit van de datacommunicatie in de installatie te sturen, staan verschillende profielen ter beschikking. De profielen kunnen te allen tijd in de installatie-eigenschappen in Sunny Portal worden gewijzigd, om de intensiteit aan te passen. Let er daarbij op, dat lacunes in de gegevens uit het verleden niet naderhand worden gesloten, wanneer van een lagere naar een hogere intensiteit wordt gewisseld. De aanpassing geldt vanaf het tijdstip van de verandering. De volgende profielen kunnen voor de datacommunicatie worden gekozen:

 1. Hoog (fabrieksinstelling): apparaten zenden met een cyclus van 5 minuten alle relevante gegevens naar Sunny Portal.
 2. Middel: apparaten zenden met een cyclus van 15 minuten alle relevante gegevens naar Sunny Portal.
 3. Laag: apparaten zenden 6 keer per dag de belangrijkste gegevens aan Sunny Portal.

Voorwaarden:

 • Het product moet in bedrijf zijn en via een internetrouter met het lokale netwerk verbonden zijn.

 • De registratiecode (RID), de identificatiecode (PIC) en het internetadres van het typeplaatje of de meegeleverde stickers moeten beschikbaar zijn.

 • De systeem-leds moeten groen branden.

 • Er moet een actieve internetverbinding zijn.

Werkwijze:

 1. Roep het internetadres https://ennexOS.SunnyPortal.com op in de internetbrowser.
 2. Registreer u als nieuwe gebruiker bij het Sunny Portal of meld u zich als bestaande gebruiker bij het Sunny Portal aan.
 3. Nieuwe installatie aanmaken of product aan een bestaande installatie toevoegen.

Als nieuwe gebruiker in de Sunny Portal registreren

 1. Roep het internetadres https://ennexOS.SunnyPortal.com op in de internetbrowser.
 2. Selecteer Ik heb een gebruikersaccount nodig.
 3. Voer de gegevens voor de registratie in.
 4. Selecteer [Registreren].
 5. Na enkele minuten ontvangt u een e-mail met een bevestigingslink voor de registratie bij Sunny Portal.
 6. Controleer, als u geen e-mail van Sunny Portal heeft ontvangen, of de e-mail in een map voor junk-e-mails is beland of een verkeerd e-mailadres is aangegeven.
 7. Volg binnen 48 uur de bevestigingslink in de e-mail.
 8. De Sunny Portal bevestigt in een apart venster dat uw registratie succesvol was.
 9. Roep het internetadres https://ennexOS.SunnyPortal.com op in de internetbrowser.
 10. Voer in de velden Gebruiker en Wachtwoord uw e-mailadres en het Sunny Portal-wachtwoord in.
 11. Kies [Aanmelden].

Als bestaande gebruiker op de Sunny Portal aanmelden

Voorwaarde:

 • Een account in Sunny Portal, Sunny Places of Sunny Design moet reeds voorhanden zijn.

Werkwijze:

 1. Roep het internetadres https://ennexOS.SunnyPortal.com op in de internetbrowser.
 2. Voer in de velden Gebruiker en Wachtwoord uw e-mailadres en het Sunny Portal-wachtwoord in.
 3. Kies [Aanmelden].

Nieuwe installatie aanmaken

De installatie-setup-wizard leidt u stap voor stap door de gebruikersregistratie en de registratie van de installatie in de Sunny Portal.

Servicetoegang

Om een betere servicekwaliteit te waarborgen, activeert u bij de registratie de schakelaar voor servicetoegang.

Werkwijze:

 1. Meld u aan in de Sunny Portal.
 2. Selecteer het menu [Configuratie].
 3. Selecteer in het contextmenu [Installatie maken].
 4. De installatie-setup-wizard wordt geopend.

Product aan een bestaande installatie toevoegen

Werkwijze:

 1. Meld u aan in de Sunny Portal.
 2. Installatie kiezen.
 3. Selecteer het menu [Configuratie].
 4. Kies in het contextmenu [Apparaatbeheer].
 5. Kies de knop .
 6. De installatie-setup-wizard wordt geopend.