Tapahtumailmoitukset


Tapahtumanumero

Ilmoitus, syy ja korjaaminen

101

102

103

Grid fault

Verkkojännite tai verkkoimpedanssi on liian korkea invertterin liityntäpisteessä. Invertteri on kytkeytynyt pois yleisestä sähköverkosta.

Korjaaminen:

 • Tarkista, onko verkkojännite invertterin liityntäpisteessä jatkuvasti sallitulla alueella.

  Jos verkkojännite on paikallisten verkko-olosuhteiden vuoksi sallitun alueen ulkopuolella, ota yhteyttä sähköntoimittajaan. Sähköntoimittajan täytyy mukauttaa jännite syöttöpisteessä tai hyväksyä valvottujen käyttörajojen muutos.

  Jos verkkojännite on jatkuvasti sallitulla alueella ja tämä ilmoitus ilmestyy uudelleen, ota yhteyttä huoltopalveluun.

202

203

Grid fault

Yleinen sähköverkko on erotettu, AC-kaapeli on vaurioitunut tai invertterin liityntäpisteen verkkojännite on liian alhainen. Invertteri on kytkeytynyt pois yleisestä sähköverkosta.

Korjaaminen:

 1. Varmista, että johtosuojakytkin on kytketty päälle.
 2. Varmista, ettei AC-kaapeli ole vaurioitunut.
 3. Varmista, että AC-kaapeli on liitetty oikein.
 4. Tarkista, onko verkkojännite invertterin liityntäpisteessä jatkuvasti sallitulla alueella.
 5. Jos verkkojännite on paikallisten verkko-olosuhteiden vuoksi sallitun alueen ulkopuolella, ota yhteyttä sähköntoimittajaan. Sähköntoimittajan täytyy mukauttaa jännite syöttöpisteessä tai hyväksyä valvottujen käyttörajojen muutos.

  Jos verkkojännite on jatkuvasti sallitulla alueella ja tämä ilmoitus ilmestyy uudelleen, ota yhteyttä huoltopalveluun.

301

Grid fault

Verkkojännitteen 10 minuutin keskiarvo on poistunut sallitulta alueelta. Liityntäpisteen verkkojännite tai verkkoimpedanssi on liian korkea. Invertteri kytkeytyy pois yleisestä sähköverkosta jännitteen laadun ylläpitämiseksi.

Korjaaminen:

 • Tarkista, onko verkkojännite invertterin liityntäpisteessä jatkuvasti sallitulla alueella.

  Jos verkkojännite on paikallisten verkko-olosuhteiden vuoksi sallitun alueen ulkopuolella, ota yhteyttä sähköntoimittajaan. Sähköntoimittajan täytyy mukauttaa jännite syöttöpisteessä tai hyväksyä valvottujen käyttörajojen muutos.

  Jos verkkojännite on jatkuvasti sallitulla alueella ja tämä ilmoitus ilmestyy uudelleen, ota yhteyttä huoltopalveluun.

401

402

403

404

Grid fault

Invertteri on poistunut verkkorinnakkaisesta käytöstä ja syöttö yleiseen sähköverkkoon on katkennut.

Korjaaminen:

 • Tarkasta verkkoliitäntä voimakkaiden, lyhytkestoisten taajuusheilahteluiden varalta.

501

Grid fault

Verkkojännite on sallitun alueen ulkopuolella. Invertteri on kytkeytynyt pois yleisestä sähköverkosta.

Korjaaminen:

 • Tarkasta, onko verkkojännitteessä mahdollisesti usein heilahteluita.

  Jos heilahtelujen määrä on lisääntynyt ja tämä ilmoitus näytetään usein, ota yhteyttä sähköntoimittajaan. Sähköntoimittajan on tällöin hyväksyttävä invertterin käyttöparametrien muuttaminen.

  Jos sähköntoimittaja hyväksyy sen, sovi huoltopalvelun kanssa käyttöparametrien muuttamisesta.

601

Grid fault

Invertteri on havainnut liian korkean tasavirtaosuuden verkkovirrassa.

Korjaaminen:

 1. Tarkasta verkkoliitännän tasavirtaosuus.
 2. Jos tämä ilmoitus näytetään usein, ota yhteyttä sähköntoimittajaan ja selvitä, saako invertterin valvonnan raja-arvoa nostaa.

701

Frequency not permitted > Check parameter

Verkkojännite on sallitun alueen ulkopuolella. Invertteri on kytkeytynyt pois yleisestä sähköverkosta.

Korjaaminen:

 • Tarkasta, onko verkkojännitteessä mahdollisesti usein heilahteluita.

  Jos heilahtelujen määrä on lisääntynyt ja tämä ilmoitus näytetään usein, ota yhteyttä sähköntoimittajaan. Sähköntoimittajan on tällöin hyväksyttävä invertterin käyttöparametrien muuttaminen.

  Jos sähköntoimittaja hyväksyy sen, sovi huoltopalvelun kanssa käyttöparametrien muuttamisesta.

1302

Waiting for grid voltage > Installation failure grid connection > Check grid and fuses

Invertteri on havainnut vian AC-johdotuksessa. Invertteri ei voi kytkeytyä yleiseen sähköverkkoon.

Korjaaminen:

 1. Varmista, että AC-liitäntä on oikein.
 2. Varmista, että maakohtaiset tiedot on asetettu oikein. Valitse parametri Set country standard (Aseta maastandardi) tai CntrySet ja tarkista arvo

1501

Reconnection fault grid

Muuttamasi maakohtaiset tiedot tai asettamasi parametrin arvo ei vastaa paikallisia vaatimuksia. Invertteri ei voi kytkeytyä yleiseen sähköverkkoon.

Korjaaminen:

 • Varmista, että maakohtaiset tiedot on asetettu oikein. Valitse sitä varten parametri Set country standard (Aseta maastandardi) tai CntrySet ja tarkista arvo.

3301

Unstable operation > Generator output too low

Invertterin DC-tulon syöttö ei riitä vakaaseen käyttöön. Syynä voi olla lumen peittämä aurinkokennomoduuli tai liian vähäinen säteily. Invertteri keskeyttää syöttökäytön eikä voi kytkeytyä enää yleiseen sähköverkkoon.

Korjaaminen:

 1. Jos tulosäteily on liian vähäistä, odota voimakkaampaa tulosäteilyä.
 2. Jos tämä ilmoitus näytetään usein, varmista, että aurinkokennojärjestelmä on mitoitettu ja kytketty oikein.

3302

Unstable operation > Abort self-test

Invertterin DC-tulon syöttö ei riitä vakaaseen käyttöön. Syynä voi olla lumen peittämä aurinkokennomoduuli tai liian vähäinen säteily. Invertteri keskeyttää syöttökäytön eikä voi kytkeytyä enää yleiseen sähköverkkoon.

Korjaaminen:

 1. Jos tulosäteily on liian vähäistä, odota voimakkaampaa tulosäteilyä.
 2. Jos tämä ilmoitus näytetään usein, varmista, että aurinkokennojärjestelmä on mitoitettu ja kytketty oikein.

3303

Unstable operation > Data storage blocked

Invertterin DC-tulon syöttö ei riitä vakaaseen käyttöön. Syynä voi olla lumen peittämä aurinkokennomoduuli tai liian vähäinen säteily. Invertteri keskeyttää syöttökäytön eikä voi kytkeytyä enää yleiseen sähköverkkoon.

Korjaaminen:

 1. Jos tulosäteily on liian vähäistä, odota voimakkaampaa tulosäteilyä.
 2. Jos tämä ilmoitus näytetään usein, varmista, että aurinkokennojärjestelmä on mitoitettu ja kytketty oikein.

3401

3402

DC overvoltage > Disconnect generator

Ylijännite DC-tulossa. Invertteri voi tuhoutua.

Korjaaminen:

 1. Katkaise invertteristä heti jännite.
 2. Tarkista, alittaako DC-jännite invertterin enimmäistulojännitteen.
 3. Jos DC-jännite alittaa invertterin enimmäistulojännitteen, liitä tasavirtapistoke takaisin invertteriin.

  Jos DC-jännite ylittää invertterin enimmäistulojännitteen, tarkista, onko aurinkokennojärjestelmä oikein mitoitettu tai ota yhteyttä aurinkokennojärjestelmän asentajaan.

 4. Jos tämä ilmoitus toistuu usein, ota yhteyttä huoltopalveluun.

3501

Insulation resistance > Check generator

Invertteri on havainnut maasulun aurinkokennojärjestelmässä.

Korjaaminen:

 • Tarkasta aurinkokennojärjestelmä maasulun varalta.

3601

High discharge current > Check generator

Invertterin ja aurinkokennojärjestelmän vuotovirrat ovat liian korkeita. On ilmennyt maasulku, vikavirta tai toimintahäiriö.

Invertteri keskeyttää syöttökäytön heti raja-arvon ylityksen jälkeen ja kytkeytyy sitten automaattisesti takaisin yleiseen sähköverkkoon. Jos tämä tapahtuma ilmenee 5 kertaa päivässä, invertteri kytkeytyy pois yleisestä sähköverkosta ja lopettaa syötön.

Korjaaminen:

 • Tarkasta aurinkokennojärjestelmä maasulun varalta.

3701

Residual current too high > Check generator

Invertteri on tunnistanut vikavirran aurinkokennojärjestelmän lyhytaikaisen maadoituksen kautta.

Korjaaminen:

 • Tarkasta aurinkokennojärjestelmä maasulun varalta.

3801

3802

DC overcurrent > Check generator

Ylivirta DC-tulossa. Invertteri keskeyttää syötön lyhyeksi aikaa.

Korjaaminen:

 • Jos tämä ilmoitus näkyy usein, varmista, että aurinkokennojärjestelmä on mitoitettu ja kytketty oikein.

3901

3902

Waiting for DC start conditions > Start conditions not met

Yleiseen sähköverkkoon syötön ehdot eivät ole vielä täyttyneet.

Korjaaminen:

 1. Jos tulosäteily on liian vähäistä, odota voimakkaampaa tulosäteilyä.
 2. Jos tämä ilmoitus tulee näyttöön usein aamun tunteina, nosta syötön käynnistyksen rajajännitettä. Muuta sitä varten parametria Minimum voltage input (Minimi jännitetulo) tai A.VStr, B.VStr.
 3. Jos tämä ilmoitus tulee näyttöön usein keskitasoisen tulosäteilyn aikana, varmista, että aurinkokennojärjestelmä on mitoitettu oikein.

6001-6438

Self diagnosis > Interference of device

Huollon täytyy selvittää syy.

Korjaaminen:

 • Ota yhteys huoltopalveluun.

6501-6511

Self diagnosis > Interference of device

Invertteri on kytkeytynyt pois päältä liian korkean lämpötilan vuoksi.

Korjaaminen:

 1. Puhdista tuuletin.
 2. Varmista, että invertterin tuuletus on riittävää.

6512

Minimum operating temperature not reached

Invertteri syöttää sähköä yleiseen sähköverkkoon jälleen vasta -25 °C lämpötilasta alkaen.

6603

6604

Self diagnosis > Overload

Huollon täytyy selvittää syy.

Korjaaminen:

 • Ota yhteys huoltopalveluun.

6606

Interference of device

Huollon täytyy selvittää syy.

Korjaaminen:

 • Ota yhteys huoltopalveluun.

6701

6702

Communication disturbed

Huollon täytyy selvittää syy.

Korjaaminen:

 • Ota yhteys huoltopalveluun.

6801

6802

Self diagnosis > Input A defective

Huollon täytyy selvittää syy.

Korjaaminen:

 • Ota yhteys huoltopalveluun.

6901

6902

Self diagnosis > Input B defective

Huollon täytyy selvittää syy.

Korjaaminen:

 • Ota yhteys huoltopalveluun.

7001

7002

Sensor fault fan permanently on

Huollon täytyy selvittää syy.

Korjaaminen:

 • Ota yhteys huoltopalveluun.

7101

SD memory card defective

SD-korttia ei ole alustettu.

Korjaaminen:

 • Alusta SD-kortti uudelleen.

 • Tallenna tiedostot uudelleen SD-kortille.

7102

Parameter file not found or defective

Parametritiedostoa ei löytynyt tai se on viallinen. Päivitys epäonnistui. Invertteri syöttää yhä sähköä.

Korjaaminen:

 • Kopioi parametritiedosto uudelleen oikeaan kansioon.

7105

Parameter setting failed

Parametreja ei voitu asettaa muistikortin kautta. Invertteri syöttää yhä sähköä.

Korjaaminen:

 • Varmista, että parametrit on asetettu oikein.

 • Varmista, että SMA Grid Guard-Code on käytettävissä.

7106

Update file defective

Muistikortilla oleva päivitystiedosto on viallinen.

Korjaaminen:

 • Alusta muistikortti uudelleen.

 • Tallenna tiedostot uudelleen muistikortille.

7110

No update file

Päivitystiedostoa ei löytynyt.

Korjaaminen:

 • Kopioi päivitystiedosto muistikortin hakemistoon. Valitse tuolloin hakemisto \UPDATE.

7201

7202

Data storage not possible

Sisäinen virhe. Invertteri syöttää sähköä edelleen yleiseen sähköverkkoon.

Korjaaminen:

 • Ota yhteys huoltopalveluun.

7303

Update main CPU failed

Huollon täytyy selvittää syy.

Korjaaminen:

 • Ota yhteys huoltopalveluun.

7305

Update RS485i module failed

RS485i-moduulia ei voitu päivittää.

Korjaaminen:

 • Yritä päivittää uudelleen.

 • Jos virhe ilmenee uudelleen, ota yhteys huoltopalveluun.

7311

Update language table failed

Kielitaulukkoa ei voitu päivittää.

Korjaaminen:

 • Yritä päivittää uudelleen.

 • Jos virhe ilmenee uudelleen, ota yhteys huoltopalveluun.

7316

Update Speedwire module failed

Speedwire-moduulia ei voitu päivittää.

Korjaaminen:

 • Yritä päivittää uudelleen.

 • Jos virhe ilmenee uudelleen, ota yhteys huoltopalveluun.

7326

Webconnect update failed

Webconnect-moduulia ei voitu päivittää.

Korjaaminen:

 • Yritä päivittää uudelleen.

 • Jos virhe ilmenee uudelleen, ota yhteys huoltopalveluun.

7701

7702

7703

Self diagnosis > Interference of device

Huollon täytyy selvittää syy.

Korjaaminen:

 • Ota yhteys huoltopalveluun.

8001

Derating occurred

Invertteri on alentanut tehoaan yli 10 minuutiksi liian korkean lämpötilan vuoksi.

Korjaaminen:

 • Puhdista kotelon takapuolella olevat jäähdytysrivat ja yläpuolella olevat tuuletuskanavat pehmeällä harjalla.

 • Varmista, että invertterin tuuletus on riittävää.

8101

8102

8103

8104

Communication disturbed

Huollon täytyy selvittää syy.

Korjaaminen:

 • Ota yhteys huoltopalveluun.

9002

Installer code invalid

Syötetty SMA Grid Guard Code ei ole oikea. Parametrit ovat edelleen suojattuja eikä niitä voi muuttaa.

Korjaaminen:

 • Syötä oikea SMA Grid Guard Code.

9003

Grid parameter locked

Parametrit on nyt lukittu. Parametreja ei voi muuttaa.

Korjaaminen:

 • Avaa parametrien lukitus SMA Grid Guard-Code -koodilla.

9005

Changing of grid parameters not possible > Ensure DC supply

Aurinkokennojärjestelmän teho on liian alhainen maakohtaisten tietojen asetusta varten. Invertteri suorittaa asetuksen automaattisesti heti kun saatavilla on riittävästi tulosäteilyä.