Diody LED


Diody LED informują o stanie roboczym produktu.

Sygnalizacja diodą LED

Objaśnienie

Zielona dioda LED pulsuje (przez 2 sek. jest włączona i przez 2 sek. jest wyłączona)

Oczekiwanie na spełnienie wymogów dostarczania energii do sieci

Wymogi dotyczące dostarczania energii do sieci nie są jeszcze spełnione. Po spełnieniu tych wymogów falownik rozpoczyna dostarczanie energii do sieci.

Zielona dioda LED pulsuje szybko

Aktualizacja procesora głównego

Trwa aktualizacja procesora głównego w falowniku.

Zielona dioda LED świeci się światłem ciągłym

Praca w trybie dostarczania energii do sieci

Falownik dostarcza energię do sieci z mocą powyżej 90%.

Zielona dioda LED pulsuje

Praca w trybie dostarczania energii do sieci

Falownik jest wyposażony w dynamiczny wskaźnik mocy za pomocą zielonej diody LED. W zależności od mocy zielona dioda LED pulsuje wolniej lub szybciej. W razie potrzeby dynamiczny wskaźnik mocy za pomocą zielonej diody LED można wyłączyć.

Zielona dioda LED jest wyłączona

Falownik nie dostarcza energii do publicznej sieci elektroenergetycznej.

Czerwona dioda LED świeci się światłem ciągłym

Wystąpiło zdarzenie

W razie wystąpienia zdarzenia w interfejsie użytkownika produktu lub w produkcie komunikacyjnym (np. SMA Data Manager) zostaje dodatkowo wyświetlony komunikat dotyczący zdarzenia wraz z numerem zdarzenia.

Niebieska dioda LED pulsuje powoli przez ok. 1 minutę

Trwa nawiązywanie połączenia

Falownik nawiązuje połączenie z lokalną siecią lub bezpośrednie połączenie poprzez sieć Ethernet z urządzeniem końcowym (np. smartfonem, tabletem lub komputerem).

Niebieska dioda LED pulsuje szybko przez około 2 minuty (przez 0,25 s jest włączona i przez 0,25 s wyłączona)

Aktywowana funkcja WPS

Funkcja WPS jest włączona.

Niebieska dioda LED świeci się światłem ciągłym

Komunikacja aktywna

Falownik jest połączony z lokalną siecią lub posiada bezpośrednie połączenie poprzez sieć Ethernet z urządzeniem końcowym (np. smartfonem, tabletem lub komputerem).