Aktywacja funkcji WPS


Funkcji WPS można używać do różnych celów:

 • Automatyczne połączenie z siecią (np. za pośrednictwem routera)

 • Bezpośrednie połączenie produktu z urządzeniem końcowym

W zależności od zastosowania funkcji WPS konieczne jest inne postępowanie w celu jej aktywacji.

Aktywacja funkcji WPS w celu automatycznego połączenia z siecią

Warunki:

 • W produkcie jest włączona komunikacja WLAN.

 • W routerze jest włączona funkcja WPS.

Sposób postępowania:

 1. Otworzyć interfejs użytkownika Nawiązanie połączenia z interfejsem użytkownika).
 2. Zalogować się jako Instalator.
 3. Uruchomić asystenta instalacji Uruchomienie asystenta instalacji).
 4. Wybrać opcję Konfiguracja sieci.
 5. W zakładce WLAN kliknąć przycisk ekranowy WPS do sieci WLAN.
 6. Kliknąć Aktywuj WPS.
 7. Kliknąć przycisk Zapisz i przejdź dalej i zamknąć asystenta instalacji.
 • Funkcja WPS jest włączona i może być nawiązane automatyczne połączenie z siecią.

Aktywować funkcję WPS w celu nawiązania bezpośredniego połączenia w urządzeniu końcowym.

 • Aktywować funkcję WPS w falowniku. W tym celu uderzyć 2 razy palcem w pokrywę obudowy falownika.

  Niebieska dioda LED miga szybko przez ok. 2 minuty. W tym czasie funkcja WPS jest włączona.