Ustawienie znamionowego prądu różnicowego zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego


Specjalista

Przy stosowaniu wyłącznika różnicowoprądowego o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania równym 30 mA, należy ustawić znamionowy prąd różnicowy zadziałania na wartość 30 mA. Dzięki temu falownik redukuje związane z eksploatacją prądy upływu i zapobiega nieprawidłowemu zadziałaniu wyłącznika różnicowoprądowego (szczegółowe informacje zawiera informacja techniczna „Leading Leakage Currents” dostępna pod adresem www.SMA-Solar.com).

Szczegółowy opis zmiany parametrów użytkowych znajduje się w innym rozdziale Zmiana parametrów użytkowych).

Sposób postępowania:

  • Wybrać parametr Adaptacja RCD i ustawić go na wartość 30 mA.