Nawiązanie bezpośredniego połączenia poprzez Ethernet


Warunki:

 • Produkt jest włączony.

 • Dostępne jest urządzenie końcowe (np. komputer) ze złączem Ethernet.

 • Produkt jest połączony bezpośrednio z urządzeniem końcowym.

 • W urządzeniu końcowym zainstalowana jest jedna z następujących przeglądarek internetowych w najnowszej wersji: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer lub Safari.

 • W celu zmiany głównych parametrów jakości energii elektrycznej po upływie pierwszych 10 godzin oddawania energii do sieci lub zamknięciu asystenta instalacja wymagane jest posiadanie kodu dostępu instalatora SMA Grid Guard (patrz dokument „Application for SMA Grid Guard Code” dostępny pod adresem www.SMA-Solar.com).

Adres IP falownika

 1. Standardowy adres IP falownika stosowany przy bezpośrednim połączeniu za pomocą sieci Ethernet: 169.254.12.3

Sposób postępowania:

 1. Otworzyć przeglądarkę internetową w urządzeniu końcowym, na pasku adresu wpisać adres IP 169.254.12.3 i nacisnąć przycisk Enter.
 2. Przeglądarka internetowa zgłasza występowanie luki bezpieczeństwa

  Po wprowadzeniu adres IP może pojawić się wskazówka informująca o tym, że połączenie z interfejsem użytkownika nie jest bezpieczne. Firma SMA Solar Technology AG gwarantuje bezpieczeństwo interfejsu użytkownika.

  1. Kontynuować wczytywanie interfejsu użytkownika.
 • Otwiera się strona logowania do interfejsu użytkownika.