Montaż anteny WLAN


Specjalista

Warunek:

  • Należy koniecznie użyć anteny WLAN załączonej do produktu.

Sposób postępowania:

  1. NIEBEZPIECZEŃSTWO

    Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem

    1. Odłączyć falownik spod napięcia Odłączanie falownika spod napięcia).
  2. Zdjąć kapturek ochronny z gniazda w falowniku.
  3. 2371696908
  4. Podłączyć antenę WLAN do gniazda i dokręcić (moment dokręcania: 1 Nm).
  5. Pociągając lekko za antenę WLAN sprawdzić, czy jest prawidłowo włożona.