Aktywowanie Smart Inverter Screen


Smart Inverter Screen umożliwia wyświetlanie najważniejszych danych falownika już na stronie logowania do interfejsu użytkownika. Aby aktywować Smart Inverter Screen, należy wykonać niżej opisane czynności.

Sposób postępowania:

  1. Otworzyć interfejs użytkownika Nawiązanie połączenia z interfejsem użytkownika).
  2. Zaloguj się jako Instalator lub Użytkownik.
  3. Na stronie startowej interfejsu użytkownika wybrać menu Ustawienia użytkownika Struktura strony startowej interfejsu użytkownika).
  4. Nacisnąć [Smart Inverter Screen].
  • Smart Inverter Screen jest włączony.