Zapisanie konfiguracji do pliku


Aktualną konfigurację falownika można zapisać do pliku. Ten plik może służyć jako kopia zapasowa danych falownika i w razie potrzeby można go zaimportować do falownika tego samego typu lub z tej samej serii urządzeń w celu jego konfiguracji. Zapisane zostaną przy tym wyłącznie parametry urządzenia, a nie hasła.

Sposób postępowania:

  1. Otworzyć interfejs użytkownika Nawiązanie połączenia z interfejsem użytkownika).
  2. Zalogować się w interfejsie użytkownika Logowanie i wylogowanie z interfejsu użytkownika).
  3. Wybrać menu Konfiguracja urządzenia.
  4. Nacisnąć [Ustawienia].
  5. W menu kontekstowym nacisnąć przycisk [Zapis konfiguracji do pliku].
  6. Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w oknie dialogowym.