Symbole na produkcie


Symbol

Objaśnienie

Ostrzeżenie przed miejscem zagrożenia

Ten symbol wskazuje na konieczność dodatkowego uziemienia produktu, jeśli w miejscu jego instalacji wymagane jest stosowanie drugiego przewodu uziemiającego lub wyrównanie potencjału.

Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym

Produkt pracuje pod wysokim napięciem.

Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią

Podczas pracy produkt może się bardzo rozgrzać.

Zagrożenie życia wskutek występowania w falowniku wysokiego napięcia – należy poczekać 5 minut.

W elementach falownika znajdujących się pod napięciem występuje wysokie napięcie, które może doprowadzić do zagrożenia życia wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy falowniku należy odłączyć go spod napięcia zgodnie z opisem zawartym w niniejszym dokumencie.

Przestrzegać dokumentacji

Należy przestrzegać treści wszystkich dokumentów dołączonych do produktu.

Przestrzegać dokumentacji

Wraz z czerwoną diodą LED ten symbol sygnalizuje usterkę.

Falownik

Wraz z zieloną diodą LED ten symbol sygnalizuje stan pracy falownika.

Transmisja danych

Wraz z niebieską diodą LED ten symbol sygnalizuje stan połączenia sieciowego.

Przewód ochronny

Ten symbol oznacza miejsce, w którym należy podłączyć przewód ochronny.

Prąd przemienny

Prąd stały

Produkt nie posiada separacji galwanicznej.

Oznakowanie WEEE

Produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi, lecz należy go utylizować zgodnie z obowiązującymi w miejscu montażu przepisami dotyczącymi utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Produkt może być montowany na zewnątrz budynków.

Stopień ochrony IP65

Produkt jest chroniony przed kurzem i wodą, która z dowolnej strony pada na obudowę jako strumień.

Oznakowanie CE

Produkt spełnia wymogi stosownych dyrektyw Unii Europejskiej.

Oznakowanie RoHS

Produkt spełnia wymogi stosownych dyrektyw Unii Europejskiej.

RCM (Regulatory Compliance Mark)

Produkt spełnia wymogi stosownych australijskich norm.

ICASA

Produkt spełnia wymogi południowoafrykańskiej normy telekomunikacyjnej.

ANATEL

Produkt spełnia wymogi brazylijskiej normy telekomunikacyjnej.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Produkt spełnia marokańskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych.