Podłączanie kabla sieciowego


Specjalista

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem przy przepięciach i braku ogranicznika przepięć

W przypadku braku ogranicznika przepięć przepięcia (np. powstałe wskutek uderzenia pioruna) mogą być przenoszone poprzez kabel sieciowy lub inne kable transmisji danych do instalacji budynku i innych urządzeń podłączonych do tej samej sieci. Dotknięcia elementów przewodzących napięcie lub kabli prowadzi do śmierci lub odniesienia ciężkich obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

 1. Wszystkie urządzenia w tej samej sieci muszą być podłączone do istniejącego ogranicznika przepięć.
 2. W przypadku układania kabli sieciowych na zewnątrz budynku w miejscu przejścia kabli ze znajdującego się na zewnątrz produktu a siecią wewnątrz budynku należy zainstalować odpowiedni ogranicznik przepięć.

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia falownika wskutek przedostania do jego wnętrza wilgoci

Przedostanie się do wnętrza falownika wilgoci może być przyczyną jego uszkodzenia i negatywnie odbić się na jego funkcjonowaniu.

 1. Podłączyć do falownika kabel sieciowy z załączoną do produktu tulejką ochronną gniazda RJ45.

Dodatkowe niezbędne materiały (nie są załączone do produktu):

 • 1 kabel sieciowy

Wymogi wobec kabla sieciowego:

Długość i jakość przewodu mają wpływ na jakość sygnału. Należy przestrzegać następujących wymagań wobec przewodów.

 • Typ przewodu: 100BaseTx

 • Kategoria kabla: Cat5e lub wyższa

 • Typ wtyczki: RJ45 kategorii 5, 5e lub wyższej

 • Ekran: SF/UTP, S/UTP, SF/FTP lub S/FTP

 • Minimalna liczba par żył i minimalne pole przekroju poprzecznego żyły: 2 x 2 x 0,22 mm²

 • Maksymalna długość kabla pomiędzy 2 urządzeniami sieciowymi przy stosowaniu kabla krosowego: 50 m (164 ft)

 • Maksymalna długość kabla pomiędzy 2 urządzeniami sieciowymi przy stosowaniu kabla trasowego: 100 m (328 ft)

 • Przy zastosowaniach zewnętrznych przewód musi być odporny na działanie promieniowania UV.

Sposób postępowania:

 1. NIEBEZPIECZEŃSTWO

  Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem

  1. Odłączyć falownik spod napięcia Odłączanie falownika spod napięcia).
  2371693836
 2. Odkręcić kapturek ochronny z gniazda sieciowego.
 3. Wyjąć przelotkę kablową z tulei gwintowanej.
 4. 2371694220
 5. Nasunąć nakrętkę złączkową i tuleję gwintowaną na kabel sieciowy. Kabel sieciowy należy przy tym wprowadzić w wycięcie w przelotce kablowej.
 6. Wcisnąć przelotkę kablową do tulei gwintowanej.
 7. 2371694604
 8. Włożyć wtyczkę kabla sieciowego do gniazda w falowniku, a następnie przykręcić tuleję gwintowaną na gwint w gnieździe sieciowym falownika.
 9. 2371694988
 10. Dokręcić nakrętkę złączkową do tulei gwintowanej.
 11. Aby utworzyć bezpośrednie połączenie, drugi koniec kabla sieciowego należy podłączyć bezpośrednio do urządzenia końcowego.
 12. Aby zintegrować falownik w sieci lokalnej, drugi koniec kabla sieciowego należy podłączyć do sieci lokalnej (np. poprzez router).