Zmiana hasła


Hasło dostępu do falownika można zmienić dla każdej grupy użytkowników. Osoba należąca do grupy użytkowników Instalator może zmieniać swoje hasło dostępu, a także hasło dostępu dla grupy użytkowników Użytkownik.

Instalacje zarejestrowane w produkcie komunikacyjnym

W przypadku instalacji fotowoltaicznych zarejestrowanych w produkcie komunikacyjnym (jak np. Sunny Portal, Sunny Home Manager), nowe hasło dostępu dla grupy użytkowników Instalator można wprowadzić również za pomocą produktu komunikacyjnego. Hasło dla grupy użytkowników Instalator stanowi jednocześnie hasło dostępu do instalacji. Jeśli w interfejsie użytkownika falownika zostanie określone hasło dostępu dla grupy użytkowników Instalator, które nie jest zgodne z hasłem dostępu do instalacji wprowadzonym w produkcie komunikacyjnym, to nie będzie można uzyskać dostępu do falownika za pomocą produktu komunikacyjnego.

  1. Hasło dostępu dla grupy użytkowników Instalator musi być zgodne z hasłem dostępu do instalacji wprowadzonym w produkcie komunikacyjnym.

Sposób postępowania:

  1. Otworzyć interfejs użytkownika Nawiązanie połączenia z interfejsem użytkownika).
  2. Zalogować się w interfejsie użytkownika Logowanie i wylogowanie z interfejsu użytkownika).
  3. Otworzyć menu Parametry urządzenia.
  4. Nacisnąć przycisk [Edytuj parametry].
  5. W grupie parametrów Prawa użytkownika > Kontrola dostępu zmienić hasło dostępu dla wybranej grupy użytkowników.
  6. Aby zapisać zmiany, nacisnąć przycisk [Zapisz wszystkie].