Czyszczenie falownika


UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia przez środki czyszczące

Stosowanie środków czyszczących może spowodować uszkodzenie produktu i jego części.

  1. Produkt i jego części składowe wolno czyścić wyłącznie ściereczką zwilżoną czystą wodą.
  • Zapewnić, aby falownik nie był zabrudzony kurzem, liśćmi lub w inny sposób.