Uruchomienie asystenta instalacji


Specjalista

Asystent instalacji przeprowadza użytkownika przez poszczególne etapy pierwszej konfiguracji falownika.

Struktura asystenta instalacji:

2985081100

Struktura asystenta instalacji (przykład)

Pozycja

Nazwa

Znaczenie

A

Kroki konfiguracji

Zestawienie kroków asystenta instalacji. Liczba kroków zależy od typu urządzenia i zamontowanych dodatkowo modułów. Wykonywany aktualnie krok jest wyróżniony kolorem niebieskim.

B

Informacja dla użytkownika

Informacje dotyczące wykonywanego aktualnie kroku konfiguracji oraz możliwych w danym kroku ustawień.

C

Pole konfiguracji

W tym miejscu można dokonać ustawień.

Warunek:

  • W przypadku konfiguracji falownika po upływie pierwszych 10 godzin oddawania energii do sieci lub po zamknięciu asystenta instalacji w celu zmiany głównych parametrów jakości energii elektrycznej konieczne jest posiadanie kodu SMA Grid Guard (patrz „Application for SMA Grid Guard Code” na stronie www.SMA-Solar.com).

Sposób postępowania:

  1. Otworzyć interfejs użytkownika Nawiązanie połączenia z interfejsem użytkownika).
  2. Zalogować się jako Instalator.
  3. Na stronie startowej interfejsu użytkownika wybrać menu Ustawienia użytkownika Struktura strony startowej interfejsu użytkownika).
  4. W menu kontekstowym nacisnąć przycisk [Uruchomienie asystenta instalacji].
  • Otworzy się asystent instalacji.