Uruchamianie falownika


Specjalista

Warunki:

 • Został dobrany i zainstalowany właściwy wyłącznik nadmiarowo-prądowy AC.

 • Falownik musi być prawidłowo zamontowany.

 • Wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.

Sposób postępowania:

 1. Włączyć wyłącznik nadmiarowo-prądowy AC.
 2. 3195129740
 3. Ustawić rozłącznik izolacyjny DC falownika w położeniu I.
 4. Zapalają się wszystkie 3 diody LED. Rozpoczyna się faza uruchomienia.
 5. W fazie uruchamiania falownika oprogramowanie sprzętowe zostanie wczytane.
 6. Po upływie ok. 90 sekund wszystkie 3 diody LED gasną.
 7. Zaczyna pulsować zielona dioda LED, a gdy falownik jest połączony za pomocą sieci Speedwire również niebieska dioda LED. Jeśli zielona dioda LED ciągle pulsuje po upływie pewnego czasu, warunki podłączenia do sieci w celu dostarczania do niej energii nie są jeszcze spełnione. Po spełnieniu warunków dostarczania energii do sieci falownik zaczyna oddawać do niej energię i w zależności od dostępnej mocy zielona dioda LED pali się światłem ciągłym lub pulsuje.
 8. Jeśli czerwona dioda LED świeci się światłem ciągłym, to wystąpiła usterka, którą należy usunąć Diagnostyka błędów).