Nawiązywanie połączenia poprzez WLAN w sieci lokalnej


Nowy adres IP przy połączeniu z siecią lokalną

Jeśli produkt jest połączony z siecią lokalną (np. poprzez router), otrzymuje on nowy adres IP. W zależności od rodzaju konfiguracji nowy adres IP zostaje przydzielony automatycznie poprzez serwer DHCP (router) lub wprowadzony ręcznie przez użytkownika. Po zakończeniu konfiguracji dostęp do produktu jest możliwy tylko pod następującymi adresami:

 1. Ogólnie obowiązujący adres dostępu: adres IP wprowadzony ręcznie lub przyporządkowany przez serwer DHCP (router) (adres można określić za pomocą oprogramowania do skanowania sieci lub na podstawie konfiguracji sieci routera).
 2. Adres dostępu za pomocą produktów Apple lub produktów z systemem operacyjnym Linux: SMA[numer seryjny].local (np. SMA0123456789.local)
 3. Adres dostępu za pomocą produktów z systemem operacyjnym Windows i Android: http://SMA[numer seryjny] (np. http://SMA0123456789)

Warunki:

 • Produkt jest włączony.

 • Produkt jest zintegrowany z siecią lokalną. Wskazówka: Produkt można zintegrować w sieci lokalnej na wiele różnych sposobów za pomocą asystenta instalacji

 • Dostępne jest urządzenie końcowe (np. komputer, tablet lub smartfon).

 • Urządzenie końcowe musi znajdować się w tej samej sieci lokalnej co produkt.

 • W urządzeniu końcowym zainstalowana jest jedna z następujących przeglądarek internetowych w najnowszej wersji: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer lub Safari.

 • W celu zmiany głównych parametrów jakości energii elektrycznej po upływie pierwszych 10 godzin oddawania energii do sieci lub zamknięciu asystenta instalacja wymagane jest posiadanie kodu dostępu instalatora SMA Grid Guard (patrz dokument „Application for SMA Grid Guard Code” dostępny pod adresem www.SMA-Solar.com).

Importowanie i eksportowanie plików w urządzeniach końcowych z systemem operacyjnym iOS nie jest możliwe

Z przyczyn technicznych przy używaniu przenośnych urządzeń końcowych z systemem operacyjnym iOS nie można eksportować ani importować plików (np. w celu importowania konfiguracji falownika, zapisania aktualnej konfiguracji falownika lub wyeksportowania zdarzeń i parametrów).

 1. Do importowania i eksportowania plików należy stosować urządzenie, w którym zainstalowany jest inny system operacyjny niż iOS.

Sposób postępowania:

 1. W pasku adresu przeglądarki internetowej wprowadzić adres IP falownika.
 2. Otwiera się strona logowania do interfejsu użytkownika.