Ustawienie SMA ShadeFix


Specjalista

Użytkownik może ustawić odstęp czasowy, w którym falownik będzie wyszukiwał optymalny punkt pracy. W przypadku niekorzystania z funkcji SMA ShadeFix można ją dezaktywować.

Szczegółowy opis zmiany parametrów użytkowych znajduje się w innym rozdziale Zmiana parametrów użytkowych).

Sposób postępowania:

  • W grupie parametrów Strona DC > Ustawienia DC > SMA ShadeFix wybrać parametr Przedział czasu SMA ShadeFix i ustawić pożądany .odstęp czasowy. Z reguły optymalny odstęp czasowy wynosi 6 minut. Tę wartość można zwiększyć tylko przy wyjątkowo powolnych zmianach stopnia zacienienia.

    Falownik dokonuje optymalizacji punktu MPP instalacji fotowoltaicznej w określonych odstępach czasowych.

  • Aby wyłączyć funkcję SMA ShadeFix, w grupie parametrów Strona DC > Ustawienia DC > SMA ShadeFix ustawić parametr SMA ShadeFix na wartość Wył.