Sposób postępowania w celu uruchomienia


Specjalista

Uruchomienie produktu w systemie magazynowania energii firmy SMA

Przy używaniu produktu w systemie magazynowania energii firmy SMA rozruch należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w instrukcji użytkowania systemu magazynowania energii. Postępowanie i kolejność wykonywania czynności mogą się różnić od procedury opisanej w niniejszym rozdziale.

  1. Rozruch systemu magazynowania energii firmy SMA (patrz stosowna instrukcja użytkowania systemu magazynowania energii)

Rozruch falownika zarejestrowanego w urządzeniu komunikacyjnym

Jeśli falownik jest zarejestrowany w urządzeniu komunikacyjnym, urządzenie komunikacyjne (np. SMA Data Manager) służy do konfiguracji całego systemu. Konfiguracja zostaje zastosowana we wszystkich falownikach w instalacji Wprowadzone za pośrednictwem urządzenia komunikacyjnego hasło dostępu do instalacji jest jednocześnie hasłem dostępu do interfejsu użytkownika falownika.

  1. Uruchomić falownik Uruchamianie falownika).
  2. Wprowadzić początkową konfigurację falownika za pomocą urządzenia komunikacyjnego. Konfiguracja zostanie zastosowana w falowniku i ustawienia falownika zostaną nadpisane.
  3. Dezaktywować funkcję Webconnect falownika na portalu Sunny Portal. Zapobiega to niepotrzebnym próbom falownika nawiązania komunikacji z portalem Sunny Portal.

Ten rozdział opisuje sposób postępowania przy uruchomieniu produktu i określa kroki, jakie należy wykonać w podanej kolejności.

Sposób postępowania

Patrz

Uruchomić falownik.

Uruchamianie falownika

Nawiązać połączenie z interfejsem użytkownika falownika. Do wyboru są różne sposoby połączenia:

  • Bezpośrednie połączenie poprzez WLAN

  • Bezpośrednie połączenie poprzez Ethernet

  • Połączenie poprzez WLAN w sieci lokalnej

  • Połączenie poprzez Ethernet w sieci lokalnej

Nawiązanie połączenia z interfejsem użytkownika

Zalogować się w interfejsie użytkownika.

Logowanie i wylogowanie z interfejsu użytkownika

Wybrać opcję konfiguracji falownika. Należy przy tym pamiętać, że do zmiany głównych parametrów jakości energii elektrycznej po upływie pierwszych 10 godzin oddawania energi do sieci lub po zamknięciu asystenta instalacji konieczne jest posiadanie kodu SMA Grid Guard (formularz zamówienia kodu SMA Grid Guard jest dostępny na stronie www.SMA-Solar.com).

Wybór opcji konfiguracji

Ustawić prawidłowy zestaw danych krajowych.

Ustawianie zestawu danych krajowych

W przypadku instalacji we Włoszech lub w Dubaju: uruchomić autotest.

Uruchomienie autotestu (dotyczy Włoch I Dubaju)

W razie potrzeby wprowadzić inne ustawienia.

Obsługa