Podłączanie falownika do publicznej sieci elektroenergetycznej


Specjalista

Warunki:

 • Należy przestrzegać warunków przyłączenia do sieci określonych przez lokalnego operatora sieci przesyłowej.

 • Napięcie sieciowe musi znajdować się w dopuszczalnym zakresie. Dokładny zakres roboczy falownika jest określony w parametrach użytkowych.

Sposób postępowania:

 1. Wyłączyć wyłącznik nadmiarowo-prądowy i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
 2. Usunąć izolację z kabla AC na odcinku 50 mm.
 3. Skrócić przewody L i N o 8 mm, tak aby przewód PE był o 8 mm dłuższy. W ten sposób przy ewentualnym obciążeniu rozciągającym przewód PE wysunie się z zacisku śrubowego jako ostatni.
 4. Usunąć izolację z przewodów L, N i PE na odcinku 12 mm.
 5. Przy stosowaniu cienkiego przewodu plecionego na przewodach L, N i PE należy założyć tulejkę kablową.
 6. Przygotować wtyk AC i podłączyć do niego żyły (patrz instrukcja montażu wtyku AC).
 7. Zapewnić, aby wszystkie żyły były prawidłowo podłączone do wtyku AC.
 8. 3188275724
 9. Włożyć wtyk AC do gniazda przyłącza AC. Wtyk AC należy przy tym ustawić w taki sposób, aby karb w gnieździe AC w falowniku wszedł do rowka we wkładce wtyku AC.