Warunki wykonania przyłącza DC


Możliwe sposoby podłączenia:

Falownik posiada 2 wejścia DC, do których przy normalnej eksploatacji można podłączyć po 1 ciągu modułów fotowoltaicznych.

Wejścia DC A i B w falowniku można używać równocześnie i dzięki temu podłączyć do falownika kilka ciągów modułów fotowoltaicznych.

4176609164

Widok przyłącza przy normalnej eksploatacji

4176609548

Widok przyłącza przy równoległym podłączeniu wejść DC A i B

Wymagania dotyczące modułów fotowoltaicznych podłączanych na każde wejście:

  • Wszystkie moduły fotowoltaiczne powinny być tego samego typu.

  • Wszystkie moduły fotowoltaiczne powinny być ustawione i pochylone w ten sam sposób.

  • W statystycznie najzimniejszym dniu napięcie jałowe generatora fotowoltaicznego nie może w żadnym wypadku przekraczać maksymalnego napięcia wejściowego falownika.

  • Każdy ciąg ogniw fotowoltaicznych musi składać się z takiej samej ilości podłączonych szeregowo modułów fotowoltaicznych.

  • Prąd wejściowy w ciągu ogniw fotowoltaicznych nie może przekraczać określonej maksymalnej wartości ani prądu skrośnego dla wtyków DC Dane techniczne).

  • Należy przestrzegać dopuszczalnych wartości napięcia i natężenia prądu wejściowego falownika Dane techniczne).

  • Dodatnie kable przyłączeniowe modułów fotowoltaicznych muszą być wyposażone w dodatnie wtyki DC Przygotowanie wtyków DC).

  • Ujemne kable przyłączeniowe modułów fotowoltaicznych muszą być wyposażone w ujemne wtyki DC Przygotowanie wtyków DC).

Stosowanie adapterów Y do równoległego łączenia ciągów ogniw fotowoltaicznych

Nie wolno stosować adapterów Y do przerwania obwodu stałonapięciowego (DC).

  1. Nie wolno instalować adapterów Y w bezpośrednim sąsiedztwie falownika.
  2. Aby rozłączyć obwód prądu stałego (DC), należy zawsze wyłączać falownik spod napięcia w sposób opisany w niniejszym dokumencie Odłączanie falownika spod napięcia).