Uruchomienie autotestu (dotyczy Włoch I Dubaju)


Specjalista

Przeprowadzenie autotestu jest wymagane tylko w przypadku falowników używanych we Włoszech w w Dubaju. Włoska norma CEI 0-21 oraz Agencja ds. Zaopatrzenia w Wodę i Energię Elektryczną (DEWA) w Dubaju wymagają, aby we wszystkich falownikach, które dostarczają energię do publicznej sieci elektroenergetycznej, przeprowadzić procedurę autotestu. W trakcie autotestu falownik sprawdza kolejno czasy reakcji dla przepięcia, zbyt niskiego napięcia, maksymalnej częstotliwości i minimalnej częstotliwości.

Podczas autotestu następuje liniowa zmiana górnej i dolnej wartości granicznej wyłączania dla każdej funkcji ochronnej modułu monitorowania częstotliwości i napięcia. Jeśli wartość pomiarowa wykracza poza dopuszczalną wartość graniczną wyłączania, następuje odłączenie falownika od publicznej sieci elektroenergetycznej. W ten sposób falownik oblicza czas reakcji i samodzielnie się sprawdza.

Po zakończeniu autotestu falownik automatycznie powraca do trybu dostarczania energii do sieci, ustawia pierwotne warunki wyłączania i podłącza się do publicznej sieci elektroenergetycznej. Test trwa ok. 3 minut.

Warunki:

  • Zestaw danych krajowych falownika musi być ustawiony na CEI 0-21 intern lub DEWA 2016 intern.

Sposób postępowania:

  1. Wybrać menu Konfiguracja urządzenia.
  2. Nacisnąć [Ustawienia].
  3. W wyświetlonym menu kontekstowym nacisnąć [Uruchomienie autotestu].
  4. Postępować zgodnie z poleceniami w oknie dialogowym i w razie potrzeby zapisać protokół autotestu.