Włączanie i wyłączanie WLAN


Standardowo w falowniku złącze WLAN jest włączone. Jeśli użytkownik nie chce korzystać z komunikacji WLAN, może wyłączyć funkcję WLAN, a następnie włączyć ją w dowolnym momencie. Połączenie bezpośrednie za pomocą WLAN lub połączenie poprzez WLAN w lokalnej sieci można włączać i wyłączać niezależnie od siebie.

Możliwość włączania funkcji WLAN tylko poprzez sieć Ethernet

Jeśli użytkownik wyłączy funkcję WLAN zarówno dla połączenia bezpośredniego, jak i połączenia w sieci lokalnej, to dostęp do interfejsu użytkownika falownika można uzyskać – i tym samym ponownie włączyć złącze WLAN – tylko poprzez połączenie Ethernet.

Szczegółowy opis zmiany parametrów użytkowych znajduje się w innym rozdziale Zmiana parametrów użytkowych).

Wyłączanie WLAN

Aby całkowicie wyłączyć komunikację za pomocą WLAN, należy wyłączyć zarówno komunikację bezpośrednią za pomocą WLAN, jak i połączenie poprzez WLAN w lokalnej sieci.

Sposób postępowania:

  • Aby wyłączyć bezpośrednie połączenie, w grupie parametrów Komunikacja w instalacji > WLAN wybrać parametr Soft Access Point jest włączony i ustawić go na Nie.

  • Aby włączyć połączenie w lokalnej sieci, w grupie parametrów Komunikacja w instalacji > WLAN wybrać parametr WLAN jest włączony i ustawić go Nie.

Włączanie WLAN

W przypadku wyłączenia funkcji WLAN w celu bezpośredniego łączenia się lub do połączeń w sieci lokalnej, funkcję WLAN można ponownie włączyć, wykonując poniższe czynności.

Warunek:

  • Jeśli funkcja WLAN została całkowicie wyłączona, falownik musi być połączony poprzez sieć Ethernet z komputerem lub routerem.

Sposób postępowania:

  • Aby włączyć bezpośrednie połączenie za pomocą WLAN, w grupie parametrów Komunikacja w instalacji > WLAN wybrać parametr Soft Access Point jest włączony i ustawić go na Tak.

  • Aby włączyć połączenie poprzez WLAN w lokalnej sieci, w grupie parametrów Komunikacja w instalacji > WLAN wybrać parametr WLAN jest włączony i ustawić go na Tak.