Nawiązanie bezpośredniego połączenia poprzez WLAN


Warunki:

 • Produkt jest włączony.

 • Dostępne jest urządzenie końcowe (np. komputer, tablet lub smartfon).

 • W urządzeniu końcowym zainstalowana jest jedna z następujących przeglądarek internetowych w najnowszej wersji: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer lub Safari.

 • W przeglądarce internetowej jest włączona obsługa protokołu JavaScript.

 • W celu zmiany głównych parametrów jakości energii elektrycznej po upływie pierwszych 10 godzin oddawania energii do sieci lub zamknięciu asystenta instalacja wymagane jest posiadanie kodu dostępu instalatora SMA Grid Guard (patrz dokument „Application for SMA Grid Guard Code” dostępny pod adresem www.SMA-Solar.com).

SSID, adres IP i hasło dostępu do sieci WLAN

 1. SSID produktu w sieci WLAN: SMA[numer seryjny] (np. SMA0123456789)
 2. Indywidualne hasło dostępu urządzenia do sieci WLAN: patrz WPA2-PSK na tabliczce znamionowej produktu lub na tylnej stronie załączonej do produktu instrukcji
 3. Standardowy adres dostępu w celu bezpośredniego połączenia za pomocą sieci WLAN poza siecią lokalną http://smalogin.net lub 192.168.12.3

Importowanie i eksportowanie plików w urządzeniach końcowych z systemem operacyjnym iOS nie jest możliwe

Z przyczyn technicznych przy używaniu przenośnych urządzeń końcowych z systemem operacyjnym iOS nie można eksportować ani importować plików (np. w celu importowania konfiguracji falownika, zapisania aktualnej konfiguracji falownika lub wyeksportowania zdarzeń i parametrów).

 1. Do importowania i eksportowania plików należy stosować urządzenie, w którym zainstalowany jest inny system operacyjny niż iOS.

Produkt można połączyć z jednym urządzeniem końcowym. Sposób postępowania może różnić się w zależności urządzenia końcowego. Jeśli opisane sposoby postępowania nie dotyczą posiadanego urządzenia końcowego, należy nawiązać bezpośrednie połączenie poprzez sieć WLAN, postępując zgodnie instrukcją obsługi posiadanego urządzenia końcowego.

Dostępne są następujące możliwości połączenia:

 • Połączenie za pomocą aplikacji SMA 360°

 • Połączenie za pomocą WPS

 • Połączenie z wyszukiwaniem sieci WLAN

Połączenie za pomocą aplikacji SMA 360°

Warunek:

 • Dostępne jest urządzenie końcowe z kamerą.

 • W urządzeniu końcowym jest zainstalowana aplikacja SMA 360°.

 • Założone zostało konto użytkownika na portalu Sunny Portal.

Sposób postępowania:

 1. Uruchom aplikację SMA 360° i zaloguj się na koncie użytkownika na portalu Sunny Portal.
 2. Wybierz Serwis > Skanuj kod QR.
 3. Za pomocą skanera kodu QR w aplikacji SMA 360° zeskanuj umieszczony na produkcie kod QR.
 4. Urządzenie końcowe łączy się automatycznie z falownikiem. Przeglądarka internetowa w posiadanym urządzeniu końcowym otwiera stronę logowania do interfejsu użytkownika.
 5. Jeśli przeglądarka internetowa w posiadanym urządzeniu końcowym nie uruchamia się automatycznie i strona logowania do interfejsu użytkownika nie jest wyświetlana, należy uruchomić przeglądarkę i wprowadzić w wierszu adresu https://smalogin.net.

Połączenie za pomocą WPS

Warunek:

 • Urządzenie końcowe musi posiadać funkcję WPS.

Sposób postępowania:

 1. Aktywować funkcję WPS w falowniku. W tym celu należy dotknąć 2 razy palcem w pokrywę obudowy falownika.
 2. Niebieska dioda LED miga szybko przez ok. 2 minuty. W tym czasie funkcja WPS jest włączona.
 3. Aktywować funkcję WPS w urządzeniu końcowym.
 4. Urządzenie końcowe łączy się automatycznie z falownikiem. Przeglądarka internetowa w posiadanym urządzeniu końcowym otwiera stronę logowania do interfejsu użytkownika.
 5. Jeśli przeglądarka internetowa w posiadanym urządzeniu końcowym nie uruchamia się automatycznie i strona logowania do interfejsu użytkownika nie jest wyświetlana, należy uruchomić przeglądarkę i wprowadzić w wierszu adresu https://smalogin.net.

Połączenie z wyszukiwaniem sieci WLAN

 1. Za pomocą urządzenia końcowego wyszukać dostępne sieci WLAN.
 2. Na liście wyszukanych sieci WLAN wybrać numer SSID falownika SMA[numer seryjny].
 3. Wprowadzić indywidualne hasło dostępu urządzenia do sieci WLAN (patrz WPA2-PSK na tabliczce znamionowej produktu lub na tylnej stronie załączonej do produktu instrukcji).
 4. Otworzyć przeglądarkę internetową w urządzeniu końcowym i na pasku adresu wpisać https://smalogin.net.
 5. Zostanie wyświetlona strona logowania do interfejsu użytkownika.
 6. Jeśli strona logowania do interfejsu użytkownika nie otwiera się, w pasku adresu przeglądarki internetowej należy wpisać adres IP 192.168.12.3 lub gdy posiadane urządzenie końcowe obsługuje usługi mDNS - wprowadzić SMA[numer seryjny].local lub http://SMA[numer seryjny].