Zakres obowiązywania


Niniejszy dokument dotyczy:

  • SB3.0-1AV-41 (Sunny Boy 3.0) z oprogramowaniem sprzętowym w wersji ≥ 3.00.00.R

  • SB3.6-1AV-41 (Sunny Boy 3.6) z oprogramowaniem sprzętowym w wersji ≥ 3.00.00.R

  • SB4.0-1AV-41 (Sunny Boy 4.0) z oprogramowaniem sprzętowym w wersji ≥ 3.00.00.R

  • SB5.0-1AV-41 (Sunny Boy 5.0) z oprogramowaniem sprzętowym w wersji ≥ 3.00.00.R

  • SB6.0-1AV-41 (Sunny Boy 6.0) z oprogramowaniem sprzętowym w wersji ≥ 3.00.00.R