Wyłączanie układu monitorowania przewodu ochronnego


Specjalista

Jeśli falownik jest zainstalowany w sieci informatycznej lub w sieci o innym układzie, w której układ monitorowania przewodu ochronnego powinien być wyłączony, układ ten należy wyłączyć, wykonując w tym celu następujące czynności:

Szczegółowy opis zmiany parametrów użytkowych znajduje się w innym rozdziale Zmiana parametrów użytkowych).

Sposób postępowania:

  • W grupie parametrów Monitorowanie sieci > Monitorowanie sieci > Norma krajowa ustawić parametr Nadzór przyłącza PE na wartość Wył..