Konfiguracja funkcji Modbus


Specjalista

Standardowo interfejs Modbus jest wyłączony i ustawione są złącza komunikacyjne 502.

Aby móc uzyskać dostęp do falownika SMA za pomocą protokołu SMA Modbus® lub SunSpec® Modbus®, należy aktywować interfejs Modbus. Po włączeniu interfejsu można zmienić porty komunikacyjne obu protokołów IP. Informacje dotyczące uruchamiania i konfiguracji interfejsu SMA Modbus zawarte są w informacji technicznej „SMA and SunSpec Modbus® Interface" dostępnej na stronie www.SMA-Solar.com.

Informacje o obsługiwanym rejestrze Modbus znajdują się w informacji technicznej „Modbus® Measured Values and Parameters” dostępnej na stronie www.SMA-Solar.com.

Bezpieczeństwo danych przy włączonym interfejsie Modbus

Gdy interfejs Modbus jest włączony, występuje ryzyko dostępu do danych instalacji fotowoltaicznej i manipulacji przez osoby nieuprawnione.

Aby zapewnić bezpieczeństwo danych, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia takie jak na przykład:

  1. Należy stworzyć zaporę sieciową.
  2. Zamknięcie nieużywanych złączy sieciowych.
  3. Umożliwienie zdalnego dostępu tylko poprzez tunel VPN.
  4. Niestosowanie przekierowania portów w używanych portach komunikacyjnych.
  5. Aby wyłączyć interfejs Modbus, należy przywrócić w falowniku ustawienia fabryczne lub dezaktywować aktywowane parametry.

Sposób postępowania:

  1. Aktywować interfejs Modbus i w razie potrzeby dostosować porty komunikacyjne (patrz informacja techniczna „SMA and SunSpec Modbus® Interface" dostępna na stronie www.SMA-Solar.com).