Aktywowanie odbioru sygnałów sterujących (dotyczy tylko Włoch)


Specjalista

Aby zainstalowane we Włoszech instalacje mogły odbierać od operatora sieci przesyłowej rozkazy sterujące, należy ustawić poniższe parametry.

Szczegółowy opis zmiany parametrów użytkowych znajduje się w innym rozdziale Zmiana parametrów użytkowych).

Parametr

Wartość / zakres

Rozdzielczość

Wartość domyślna

Nr identyfikacyjny (ID) aplikacji

0 do 16384

1

16384

Adres GOOSE-MAC

01:0C:CD:01:00:00 do 01:0C:CD:01:02:00

1

01:0C:CD:01:00:00

Sposób postępowania:

  1. Wybrać grupę parametrów Komunikacja zewnętrzna > Konfiguracja IEC 61850.
  2. W polu ID aplikacji wpisać numer identyfikacyjny aplikacji bramy sieciowej operatora sieci przesyłowej. Można go otrzymać od operatora sieci przesyłowej. Można wprowadzić wartość z zakresu od 0 do 16384. Wartość 16384 oznacza „dezaktywowana”.
  3. W polu Adres GOOSE-MAC wpisać adres MAC bramy sieciowej operatora sieci przesyłowej, przez którą falownik będzie otrzymywał rozkazy sterujące. Można go otrzymać od operatora sieci przesyłowej.
  • Odbiór sygnałów sterujących od operatora sieci przesyłowej jest aktywowany.