Logowanie i wylogowanie z interfejsu użytkownika


Otwiera się strona logowania do interfejsu użytkownika.Po nawiązaniu połączenia z interfejsem użytkownika falownika, otwiera się strona logowania. Zalogować się w interfejsie użytkownika, postępując w sposób opisany poniżej.

Zastosowanie plików typu cookie (ciasteczek)

Ciasteczka są niezbędne do prawidłowego wyświetlania interfejsu użytkownika. Służą one zwiększeniu komfortu użytkowania. Korzystanie z interfejsu użytkownika oznacza akceptację stosowania ciasteczek.

Pierwsze logowanie się jako instalator lub użytkownik

Określenie hasła dostępu dla użytkownika i instalatora

Przy pierwszym wyświetleniu interfejsu użytkownika należy określić hasła dostępu dla Instalatora i Użytkownika. Jeśli falownik jest zarejestrowany w urządzeniu komunikacyjnym (np. SMA Data Manager) o zostało określone hasło dostępu do instalacji, hasło dostępu do instalacji jest jednocześnie hasłem dostępu dla instalatora. W tym przypadku należy tylko określić hasło dostępu dla użytkownika.

 1. W przypadku określenie hasła dostępu dla użytkownika można je udostępniać tylko osobom, które będą wywoływały dane falownika za pomocą interfejsu użytkownika.
 2. Jeśli użytkownik określi hasło dostępu dla instalatora, hasło można przekazywać tylko osobom, które będą miały prawo dostępu do instalacji.

Hasło dostępu dla instalatora w przypadku falowników, które są zarejestrowane w urządzeniu komunikacyjnym lub na portalu Sunny Portal

Aby móc zarejestrować falownik w urządzeniu komunikacyjnym (np. SMA Data Manager) lub w instalacji zarejestrowanej na portalu Sunny Portal, hasło dostępu dla Instalatora musi być identyczne z hasłem dostępu do instalacji. Jeśli w interfejsie użytkownika falownika zostanie określone hasło dostępu dla Instalatora, musi ono być takie samo jak hasło dostępu do instalacji.

 1. Dla wszystkich urządzeń firmy SMA w instalacji należy wprowadzić jednolite hasło dostępu dla instalatora.

Sposób postępowania:

 1. Na rozwijanej liście Język wybierz język.
 2. W polu Hasło wprowadź hasło dostępu dla Użytkownika.
 3. W polu Powtórz hasło wprowadź ponownie hasło.
 4. Kliknij Zapisz.
 5. W polu Nowe hasło wprowadź hasło dostępu dla Instalatora. Dla wszystkich urządzeń firmy SMA, które będą zarejestrowane w instalacji, należy wprowadzić jednolite hasło dostępu. Hasło dostępu dla instalatora jest jednocześnie hasłem dostępu do instalacji.
 6. W polu Powtórz hasło wprowadź ponownie hasło.
 7. Kliknij Zapisz i zaloguj się.
 • Otwiera się strona Konfiguracja falownika.

Logowanie się jako instalator lub użytkownik

 1. Na rozwijanej liście Język wybierz język.
 2. Na rozwianej liście Grupa użytkowników wybrać pozycję Instalator lub Użytkownik.
 3. W polu Hasło wpisać hasło.
 4. Nacisnąć Login.
 • Otworzy się strona startowa interfejsu użytkownika.

Wylogowanie się jako instalator lub użytkownik

 1. Na pasku menu z prawej strony wybrać menu Ustawienia użytkownika.
 2. W wyświetlonym menu kontekstowym nacisnąć [Wyloguj].
 • Otwiera się strona logowania do interfejsu użytkownika. Wylogowanie powiodło się.