Pojemność pamięci danych


Uzyski energii w ciągu dnia

63 dni

Dzienne uzyski energii

30 lat

Komunikaty zdarzeń dla użytkownika

1024 zdarzenia

Komunikaty zdarzeń dla instalatora

1024 zdarzeń