Opis produktu


6504136972

Konstrukcja produktu

Pozycja

Nazwa

A

Rozłącznik izolacyjny DC

B

Diody LED

Diody LED informują o stanie roboczym produktu.

C

Naklejka z kodem QR do zeskanowania w aplikacji SMA 360°, ułatwiająca połączenie z interfejsem użytkownika za pośrednictwem sieci WLAN

D

Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa umożliwia jednoznaczną identyfikację produktu. Tabliczka znamionowa musi znajdować się na produkcie przez cały czas. Na tabliczce znamionowej podane są następujące informacje:

  • Typ urządzenia (Model)

  • Numer seryjny (Serial No. lub S/N)

  • Data produkcji (Date of manufacture)

  • Numer identyfikacyjny do rejestracji produktu na Sunny Portal (PIC)

  • Klucz do rejestracji produktu na Sunny Portal (RID)

  • Hasło dostępu do sieci WLAN (WPA2-PSK), umożliwiające bezpośredni dostęp do interfejsu użytkownika falownika poprzez sieć WLAN

  • Parametry urządzenia